Literatura

Rodipe

02 Proza

Skoro sja le románur thaj avtobiografije sî ramome ande l’ nacionalni śiba, kê le avtorur thaj lengê publikacijakê khêra kamen te arêsen jeg bari publika. Maj xarne prozakê tekstur anklen vi pe řomaji śib thaj vi pe themeskê śiba.