O Edward Dębicki bijandilo ka 4. marto 1935 ando Kaluš, kaj sî ande adjesuji Zapadno-Ukrajina. O Edward sî avtoro, komponisto thaj akordeonisto. Sar têrno śav trajisardja lo ande ‘k řomaji grupa, kaj phirelas pe l’ regionur Podolia, Volhynia thaj Vilnius, kaj sî adjes ande Litvanija. Pala o marimos trajisardja vov ande zapadno Poljska. Ando foro Gorzów sićilo vov akordeono ande muzikako škola thaj mêklja ando bêrš 1953 e škola graduime. Ando bêrš 1955 formirisardja vov o ašundo muzikako teatro »Terno« thaj ando bêrš 2002 e Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. B. Wajs-Papuszy (›B.-Wajs-Papusza Asociacija kata l’ kreatorur thaj amala la Řomaja Kulturakê‹).

O Edward komponirisardja karing 200 gilja. Maškar avera o »Cygański wóz« (›Řomano vurdon‹) pala e vorbe kata o Jerzy Ficowski thaj »Idź swoją drogą« (›Źa ćiro drom‹). Kaća gili lja 1995 o angluno than ka Poljskako Gilengo Festivalo ando foro Opole. O Edward Dębicki ramosardja vi e muzika pala l’ filmura kata o Władysław Ślesicki, o Jan Łomnicki thaj o Ryszard Filipski. Vov sî vi o avtoro kataj poezijaki knjiga »Pod gołym niebem« (›Tela o nango čeri‹) thaj kata duj memorijakê knjige »Ptak Umarlych« (›Moartjaki čirikli‹, 2004; dikh vi e tekstoski proba) thaj kata »Wczorajszy ogień« (›Arjatuji jag‹, 2012). O Edward Dębicki sî vi inicijatoro thaj artako šerutno kata »Romane Dyvesa«, kaj sî jek maškar-themutno maladjimos kata řomane ansamblur, kaj ankêrdol de kata o bêrš 1989 ando Gorzów Wielkopolski. O Edward Dębicki dobisardja o »Order Polonia Restituta« thaj ando bêrš 2012 lja vov e medajla »Gloria Artis« pala peski kulturaki bući.

(Anna Mirga-Kruszelnicka; translacija Mozes F. Heinschink)

Lila

Dębicki, Edward. 1993. Teł nango boliben – pod gołym niebem. Szczecin: Wydawnictwo »Albatros«.

Dębicki, Edward. 2004. Ptak umarłych. Warszawa: Bellona.

Dębicki, Edward. 2012. Wczorajszy ogień. Ptak umarłych II. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy.

Dębicki, Edward. 2016. Zagubiona droga. Cygańskie bajki. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy.

Dębicki, Edward. 2018. Totenvogel: Erinnerungen. Aus dem Polnischen von Karin Wolff. Berlin: Friedenauer Presse.