About

Rodipe
 • ‘E Rromane artoski etiketa [Roma Art Label] šaj te ovel čačes baro drom te iranas palpale amari praktika, amari historija thaj arti, te iranas palpale amari kultura.’

  Ethel Brooks
 • ‘Amen trubuj te dekolozirinas e džiakanutne džanlipena thaj te astaras te hramonas e Rromane historija, e Rromengere krlencar/glasoncar.’

  ​​​​​​​Timea Junghaus
 • ‘Našti te maren tumen mamuj o rasizmo bizi te akharen tumen ki historija thaj arti.’

  Nicoleta Bitu
 • ‘E manuša bistrena kaj vi dureder isi but vavereder Rromane muzike save so naj kotor sakodiveseskere stereotipondar.’

  Petra Gelbart
 • ‘Te šaj aven dži pe tumari kultura, kodo si si fundavno manušikano hakaj.’

  Timea Junghaus
 • ‘E Rromane džuvlengere aktivistura but zurales maren pes vaš sa e Rromengere hakaj.’

  Anna Mirga-Kruszelicka
 • ‘I rezistanca/maripe palpale ačhovela jekh zuralo elemento trujal e Rromani estetika.’

  Daniel Baker
 • ‘Sar historiko, pačav kaj ka sikavas e šajutne majobjektivno piktura vaš korkore amende, sostar amari historija si but lačhi, džanindoj koborom si phari.’

  Jana Horváthová