E Iveta Kokyovo (1972), hiňi serviko Romňi pal la dakeri sera the vlachiko Romňi pal le dadeskri sera. Uľiľas andro čirlatuno Československo. Aščal kada, hoj hin la e daj serviko Romňi the o dad vlachiko Rom, džanel so duj romane dijalekta sar paňi. Lakeri literarno čhib hiňi serviko romaňi čhib. Sikhaďas pes avri sar strojno mechanikos, varesave berša pratinelas, kerelas buťi andro sklados the sar socialno uradňička. Chudľas te irinel, sar lake has 35 berš, kana gejľas pre Evangelicko akademija. Sikhavelas pes pro distančno programos socijalno buťi, savo bachtales dokerďas andro berš 2013.

Pre agoreste eksperimentinelas te irinel andre čechiko čhib, aľe lakeri sikhľarďi pal e romaňi čhib la prekerďas, hoj te irinel andre peskeri romaňi čhib. Kerelas tiš buťi perdal e Romea TV sar romaňi moderatorka. Nane kalestar but, so chudľas te kerel buťi andro programos, so šegetinel le dženenge, save našade o šuňiben (kašuke dženenge). Akana phirel pre Karlovo Univerzita, oboris romistika, kaj sikhľol peršo berš. Bešel Hradcoste andre Čechiko republika.

text samples

Kokyová, Iveta. 2014. “E daj / Máma”. In: Slunce zapadá už ráno: sborník současné ženské romské prózy. Praha: Knihovna Václava Havla, 136-137.

Kokyová, Iveta. 2014. “Andre špitaľa / V nemocnici”. In: Slunce zapadá už ráno: sborník současné ženské romské prózy. Praha: Knihovna Václava Havla, 146-147.

Bibliography

Eliášová, Irena, Hejkrlíková, Jana, Kokyová, Iveta, Danišová, Eva. Eds. Houdek, Lukáš, Ryvolová, Karolína. 2014. Slunce zapadá už ráno: sborník současné ženské romské prózy. Praha: Knihovna Václava Havla.

Kokyová, Iveta. 2011. „Krásná noc“. In: Romano voďi No. 12, 30.

Kokyová, Iveta. 2013. „Čendeš“.In: Otcův duch a jiné pohádky romských autorů. Praha: Kher, 78-79.

Kokyová, Iveta. 2013. „Regína a víly“. In: Otcův duch a jiné pohádky romských autorů. Praha: Kher, 61-62.

Kokyová, Iveta. 2014. „Imaginární pes“. In: Moji milí. Sbírka romské narativní prózy. Praha: Kher, 37-38.

Kokyová, Iveta. 2014. „Dítě“. In: Moji milí. Sbírka romské narativní prózy. Praha: Kher, 43-48.

Kokyová, Iveta. 2014. Rodina je jen jedna / Fameľija hin ča jekh. In: Slunce zapadá už ráno. Sborník současné ženské romské prózy. Praha: Knihovna Václava Havla, 120-147.

Kokyová, Iveta. 2017. „Miro drom andre Kanada, abo sar man sikhľiľom te kamel o turbulenci“. In: Romano voďi, 2017/issues 3, 4 and 5, 20-21.

Further reading

Scheinostová, Alena. 2006. Romipen: Literaturou k moderní identitě. Praha: Athinganoi.

Scheinostová, Alena. 2010. “Ženská romská próza jako zápas o sebevyjádření.“ In Česká literatura v perspektivách genderu (Ed. Jan Matonoha). Praha: Akropolis.