Pe vrama kotar e persekucija thaj genocido, e Rroma hramonenas vaš olengere bare dukha. ‘Voices of the Vicims’ [E Žertvengo krlo] si unikatno kolekcija kotar e žertvongere vakeripa/testimonie katar e 20 Europakere thema.