E khelibaski sekcija sikavela e inovacije thaj e influence kotar e Rromengo khelipe trujal e luma. Kodo metodo te kerel pes decizija vaš so ka sikavel pes, sasa kerdino trujal o koncepto vaš korkorutno reprezentiribe, khetane e trubujimasar te dekonstruirinen thaj te sikaven pes e mitura thaj e stereotipura phangle e Rromane komunitetasar.