Muzika

Rodipe

01 Klasicko bašaviben

Roma ando Kalipe, Romnja ande Jakha

O Franz Liszt, korkoro-esencialrime rom, Tereza Boučková: Kadala si khajekh katar e autorja thaj vakjaravne kon dikhen e romen sar predeterminirime katar e “natura” te keren verver katar e gaźe. Kadala roma kon ni inkjardon but verver si dikhlinde sar avrjal e norma, śaj khajma sar ekh anomalija ande e natura.