Sar geograficko regionos hin e stredno Evropa sikhaďi makarsave štilenca, aľe jekh vecos hin dino: Le Romen has bari roľa perdal o bašaviben pal o šelberša. Ko hine kala džanibne, pal lengere bašavibnaskere štrukturi the technicke džanibena? O RomArchive dikhel pre lengere dživipnaskere vakeribena the lengere hiri.