I Soraya Post si bijandi pe 15-to Oktombro 1956-to berš, ko Gothenburg, Švedo. Olakero dad si Bibodo kotar e Njamco thaj laki dej si Švedisko Pirutni, Resande. Voj si političarka thaj aktivistka kotar e Švedo pala e Romane manušikane hakaja. Voj sine elektirimo Membro ko Europakero Parlamento (MEP)pe 25-to Majo 2014 berš, sar reprezentanto kotar e Feminističko Inicijativengi partija thaj sigate avilas dženi ki Grupa kotar e Progresivno Alijansa kotar e Socijalistora vi Demokratora (S&D) telal e Europakero Parlamento but skurto pala kodo. Voj sine raportero vaš e report pe »Fundamentalno hakajengo aspekto pe Romani integracija ko EU: maripe pe anti-Gypsyismo«, adoptirimo/lendino andre/ pe 25-to Oktombro 2017 berš. Voj birisarda/lijas decizija te reprezintirinel e Feminističko Inicijativengi partija vaš e 2014 berškeri Europaki elekcija soske kerdas peski sasti identifikacija olakere programaja thaj zorasar phenel kaj naj te ovel kandidato kotar e javer partija. Ko 2015 berš voj sine džaipaski zor pala e Europaki Parlamentoski Rezolucija pala o,»Internacionalno Romano Dive; anti-Gypsiymo ki Europa vi Europakeri Unijako prepindžaripe pe Memorijalno Dive kotar e Romengo kerdo genocido, ki vrama kotar e Dujto Lumako Maripe«. Voj si vi ko-prezidentka ko Europako Parlamento pe Anti-Rasizmo vi Javeripaski Inter-grupa (ARDI). I Soraya Post kerel buči sar Nacionalno Minoritetengi ekspertka, ko VästraGötaland regionalno Ofiso vaš e Čhačipe vi Egaliteto Komiteto bešipaja ko Gotherburgand thaj pal kodo avilas membro ko Internacionalno Romano Džuvljengo Netvorko/drakhin (IRWN) ko 2000-to berš, kote so sine elektirimi sar prezidentka pe 2005-to berš. Sine membro ko Europako Romengo vi Pirutnengo Forumo kotar e 2004 berš, thaj ko 2013-to berš sine elektirimi sar dujto Prezidentka. Ko 2007-to berš voj sine inicijatorka te kherel pes i Agnesberg Folklorno Maškarutni Šhkola. Voj sine membro kotar e Švedisko Radijesko Bordo thaj i Delegacija vaš e Romane Buča, kotar e Švedisko gavermento. Ki Delegacija, voj sine kotor katar o Bordo kova so hramosarda o agorutno reporto, čhuvindoj andre rekomandacije vaš e »čhačhipe vi rekonsilacija/dživdipe khetane«. Akava dijas rezultato e gaverno te kherel e »pharne dokumenteja«. Voj sine membro vi ki Komisija Mamuj o Antiziganiymo (anti-Gypsyism), kote so kerdas buči pe propozalo te vaydel pes nacionalno Romano centro ko Švedo.

Bengt O Björklund