O Dr Adrian R. Marsh - Rodipasko manush pe Romane Studije ko Svedisko Rodipasko Instituto ko Instambul, Horanipe, si Rom-Pirutno kotar i Bari Britanija, vov si Rodipasko manush pe Romane Studije thaj si ekspertsko konsultanto pe Romengi vi Pirutnengi tikne bershengi edukacija, kerindoj buchi e Romene, Gypsy vi Pirutne komunitetasar thaj e NGO-nencar (sar so si Romani Cultural and Arts Company) ki Bari Britanija, Shvedo, Koranipa, Egipeto, thaj trujal i Centralno Chacherigeski vi Teluni-Chacherigutni Europa.

Vov lijas pesko PhD pe Romane Studije kotar o Univerziteto Greenwich, London (2008 bersh), dzi kote o MA kerdas pe Teluni-Chacherigeski Europa thaj vi ko Koranipasko umal pe studije kotar i shkola kotar i Orientalno vi Afrikake Studije, Univerziteto ko London (1998) thaj lija Prizo/pusak ko BA-ki avgo-klasaki reputacijaki/honour diploma ki Chacherigeski Europaki historija ki Slavisko shkola thaj Chacherigeske Europakere Studije, Univerzitetsko Koldzo London (1996 bersh), kote lijas prizo kotar o Andrew Ferguson Memorial Prize vash oleskeri desertacija pe tagaripaski dzuvlengi zor, ki Otomansko Imperija (1996).

O Marsh sikavela sine Romane Studije pe univerzitetora ko London, Malmö, Lund, Stockholm, Kairo, Istanbul thaj astardas Ekonomikano vi Socijalno Rodipipasko Konsilo sar rodipasko manush pe Romane Studije ko Univerziteto kotar o Greenwich, London (2007-2008). Sigate kerdas dizajno vi menadziringja baro portfolijo kotar e Romenge vi Pirutnenge projektija vash e tikne bershengi vazdipaski edukacija, implementirime kotar e Open Society Foundations (London) sar kotor kotar i Programa vash e tikne chavorengo trajo, vazdijas vi kerda Romano network/drakin (www.reyn.eu) vash e edukatora (2012), kote so achovela sar konsultanto.

Akana trail ko Istanbul, kote so legarela o International Romani Studies Network (network/drakin kotar e Internacionalno Romane Studije), voj kherdas kodo NGO, ko 2002 bersh. O Marsh publikuisardas numero kotar e artiklora pala Romano identiteto (2003; 2005; 2006), historija (2008) vi religija (2012), isi editirime kolekcije kotar e internacionalno konferencije pe Romane studije organizirime olestar ko Istanbul (2003; 2005) sar so si e »Gypsies and the Problem of Identities: Contextual, Constructed and Contested« (Gypsies kotar e Identiteske Problemora: Kontekstualno, Konstruktirime, vi bihaljovde, 2006) kola so dije kontribucija pe javera konferencijake procedure (chuvindoj andre vi e GLS pe Bershesko Khedipa vi Konferencija), recenzirime zhurnalora vash e Romane vi Pirutne chavenge, sar vi si ko-autoro pe Khuviba vash »Roma« ki Encyclopedia of Global Human Migration (Enciklopedija kotar o Globalno Manushikani Migracija, 2013).