Prezidento ki Polskaki Romani Unija kasko beshimasko than si ko -Szczecinek, mashkar o aver i Unija lela obligacija vash e stipendijakoro program kotar e Minsiteriumo vash e Administracija thaj Digitalizacija vash e Romane studentora. Vov si Membro/dzeno ki Khetanutni Gavernoski Komisija pe Nacionalne thaj Etnikane Minoritetija. Si glavno/sherutno editoro pe “Romano Atmo” so ikljovela duvar ko chon. Membro si vi ki Internacionalno Romani Unija thaj ko Europako Romengo thaj Pirutnengo Forumo. Shefo kotar e IRMA (Internacionalno Romani Monitoring Agencija), kerdini kotar i Internacionalno Romani Unija– kodi si institucija kerdini te phutrel pes, phenel na /stop/, te marel pes mamuj o organizirimo kriminalo (ki koperacija e themeskere instituciencar) thaj pe sa e forme kotar e bimangipe, diskriminacija thaj terorizmo.