Aleka Stobin, si bijamo ande Finlanda ko 1935-to berš thaj ano Švedo gelas ko 1967-to berš. Oleski buči pe Romane hakaja thaj oleski zor pašljol upral e buteberšengi buči, vi organizirindoj e komuniteta vi upral leski profesionalno buči. O Aleka dikhlas bari frustracija vaš kodo sode bilačhes si i situacija vaš e but Roma, vi pe nacionalno, vi pe internacionalno nivelo. Vov intenzivno kerelas buči sa dži ko meripe ande 2001-to berš e autoritetura te akceptuin pengere responsibilitetura kaj vi e Romen trubuj lokheder avipe dži pe lengere manušikane hakaja.

Sar šerutno ande Nordic Council of Gypsies, kerdino ko 1973-to berš, o Aleka sasa o krlo/glaso e Roengo thaj sasa hemimo pe diferentno gavernoskere bučarne grupe, maškar save vi ande gavaernostar kerdini bučarni grupa vaš o Ministeriumo pe Andrune butja ko 1997-to berš savi so, ande finalno report pe Roma ande Švedo – khetane dži ko pharuvipa. O Švedo ratificirindas e Europutne Konsiloski Fremoski Konvencija vaš Minoritetongo Protektiribe thaj e Konvencija vaš Minoritetongere Čhibja ko 2000-to berš, thaj ačhilas importantnto funda vaš o Aleka, sostar vov kerelas but buči upral kodo temato.

But berš angleder vov rodelas e Romane čhaven trubuj te ovel šajipe te sičon pengi dajaki čhib ande elementarno škole thaj akak sasa baro šajipe te avel pes dži pe kodo sostar e Roma sasa prendžardine sar nacionalno minoriteto.
Importantno principielno buči vaš o Aleka sas kodo so e Roma kotar e diferentno grupe trubuj khetane te keren buči thaj te aven dži pe khetanutne solucije. Oleski vizija sasa kaj jekh dives ka dživel ande multikulturako them kote so vi e Roma ka arakhen pengo than.

Bengt O Björklund