O Mihai Lukacs (1980) hramosarel drame, si aktoro thaj hramovdo.Vov si authoro pe bareder numero kotar khelina genindoj vi e »Queercore« (2012, Bukurešti), »PRIMVS« (2014, Hanovra), » O publično teljaripe/Humilizacija/ # 1-3« (2013, Viena) sar vi »Sara Kali« (Viena, 2014). ), »Gadjo Dildo« (2015, Bukurešti), »Albastru / Portocaliu« (2017 Bukurešt) vaj »Cine a omorât-o fovaš e Szomna Grancsa?« (2017, Bukurešti). Oleskere doktorsko studije pe muršengo thaj džuvljengo jekhipe kerdas pe Centralno Europako Univerziteto ki Budampešta e tezasar vaš o Stanislavsky, Meyerhold, Artaud pe muršikani histerija ki historija katar e modernističhko kinematografija.