Alfreda Noncia Markowska si Pokaskatar Romani džuvli savi so ačili dživdi kotar e Romano Holokausto (Phorrajmos) ki vrama kotar e Dujto Lumako Maribe, pendžardi si kaj garavdas pinda dženen Bibolde thaj Romane čhaven ma te oven mudarde. Bijandini si Polskate ko Romano tabor (mobilno kampo) ki familija so tradija drumencar, voj si numa jekhutni so ačhili dživdi kotar olakeri sasti familija kola sine mudarde, genindoj olakere mudarde dade, daja, phenjen vi phralen, ki Nacističhko vrama ko 1941 berš. Voj thaj olakero rom arakhle šajipen sakana te našen kotar e Nacističko Najmcisko panglipe thaj kotar e Romane ghetora ko Lublin, Lodz thaj Belzen, pala kodo voj lija bučikheribasko lil ovindoj sigurno keripaja buči pe trenoski štacija ko Rozwadow, Nazi butikheribasko kampo vaš e Roma. Pala kodo voj ka tradel/ka džal/ ko thana kote so sine e bare mudariba/masakrora/te rodel dženen so ačile dživde, te garavel olen ko olakero kher thaj te lel olenge hovavutne/fals/dokumentora. Voj lijas priso Trošul e čherenjasar, Jekhin kotar e Polonia Restituta ko 2006 berš, vaš olakero heroizmo thaj humano aktora.