Arxiva

Rodipe

Jacques Leonard, El payo Chac

Yago Leonard | Jacques Leonard, El payo Chac | Non Fiction | Espania | 2011 | fil_00365

Rights held by: Yago Léonard — Santi Léonard | Licensed by: Curt Ficcions Curt Produccions — Televisió de Catalunya — Radio y Televisió Española | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Curt Ficcions Curt Produccions

Kreditora

Rights held by: Yago Léonard — Santi Léonard | Licensed by: Curt Ficcions Curt Produccions — Televisió de Catalunya — Radio y Televisió Española | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Curt Ficcions Curt Produccions

Reprodukcijali lista

Jacques Leonard, El payo Chac
8 min
fil_00365
Yago Leonard | Jacques Leonard, El payo Chac | Non Fiction | Espania | 2011 | fil_00365
Rights held by: Yago Léonard — Santi Léonard | Licensed by: Curt Ficcions Curt Produccions — Televisió de Catalunya — Radio y Televisió Española | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Curt Ficcions Curt Produccions

Sinopsiso

‘Vaš o papo – kotar i personalno relacija, dendi si uči rekomandacija.’

Galya Stoyanova

Sinopsiso

Yago Leonardo si Rom kotar e dujto-generacija filmenge režiserora, kova so kerdas personalno auto-biografsko dokumentarco vaš oleskero papo, Jacques Leonard. O dokumentarno filmo si primarno kerdo kotar e barvali snimkengi arhiva kola so sikavena familijake vi amalikane storije, sar thaj vi perfektno kale - vi-pharne pikture/fotografije/kotar o oleskero papo. Von sikavena o Romano trajo ki Katalonia, trajo so akana sigate si hasardo thaj pharipencar.
I paramisi si, inspiririmi kotar oleskeri personalno familijaki historija, kompleksno si thaj si bazirimi pe rodipa thaj personalno lende hramovde mothovibaske vorbe. Dureder, i snimka si pe trin čhibja thaj kodo si lungo vramako filmo.

But lače arteske kotora thaj barvali forma kotar o mujalnipe, si ko Jacques Leonardske snimke kotar o periodo so si unikatno kotar /na-but/ gasave kerde fotografije ki komuniteta. Dureder, von si slobodno kotar e tendencije pe egzotizmo ki komparacija e javere fotografijencar kerde pe Roma ki kodi vrama. Čhačes e majlače fotografije kotar oleskeri kolekcija si e fotografije kotar oleskeri šužhi romni, i Rosario Amaya. Ko Oktombro 2010-to berš ki Barcelonaki Fotografsko Arxiva kerdas pes formaliziribe kotar e upre-tele 18,000 negativora, kola si rezultatora kotar oleskeri kariera sar profesionalno fotografo.

Jacques Leonard sine bijandimo pe 1909 berš paše o Parizo, thaj gelas ki Barcelona pe 1950 berš pala oleskeri prandin e Amaza Rosario Amaya, voj si Gitana sine modelo vaš e Montjuíc piktorora. Vov mothovdas oleskere memorije thaj e trajoskere paramisa ki manuskripta savi so sine arakhli vaš e oleskere čhave: Olate isi buvleste hramovde anegdote kola so detalno sikavena, oleskeri eksperiensa/džanibe/praktike vi lumako tradipe, thaj savore konstituirinena/kerena piktura/pala lesko karaktero/gindo/energija so pherela amen, oleskere džanibaja thaj mangin te sikljol rodel sa, si kodo adžikerdo vaj pale imaginarno.

Khetane e magično flamengo-muzikaja kerdi kotar o Lisandro Rodriguez, varekana lošale a varekane lirično melodije prezentirinena kritično emocijengo definiribe ko filmo. Dureder i publika šaj te rodel javera tematora učarde kotar e Leonard-skere fotografije. Olende isi fotografije kerde kotar e barvale elite ki Barselona pa sa dži ko kerde buča kola so ispidijele ole te ovel dženo ko magazino St. George, oleskere reportora si ikalde ko La Vanguardia fotografije kotar e Katalonijake trenoski kompanija. E snimke reflektirinena e Romane komunitetako javeripa ki Franca thaj ki Espanija, sikavindoj o moderno Romano trajo thaj e pharipena kotar e industrializacijaki era.

E unikatno Leonardeski buči kotar e kolekcija pe fotografijakere negativora avena na numa kotar olengero kvaliteto, numa/aba vi kotar o fakto so e fotografije si kerde ko ekskluzivno periodo katar o avgo 1950-šelberšipe thaj palune 1960-to šelberšipe. E perspektive kotar e Leonardeske fotografije si javera kotar e avereder resarina so lena sine pes ki oficijalno dokumentarno fotografija ko kodola duj decade. Oleskeri buči prezentirinela alternative kotar e oficijalno fotografijaki imaginacija jekh pala o aver si javeripa kotar e avera kola so sikavena o Romano trajo avrijaldan. Čhačes,o filmo si važno instrumento pe prezentacijape vaš e Romano arto vi i vizuelno historija.

Specijalno si važno/importantno/so akava kamerako dikhibe, kotar e so dij riga andre ki komuna thaj ko olakero senziviteto, ulavela e Leonarde kotar e javera photografora/piktorora kotar e kodi vrama. Akava fakto si but važno vaš e čhuvipe andre e Leonardoskere kotora khetane e panoramaja kotar e Espanijakere dokumentarno fotografije kotar e 1950-to šelberšipe vi 1960-to šelberšipe, kola so sine dominantno e fotografencar sar o prominentno Francesc Català-Roca, Xavier Miserachs vi Eugeni Forcano. Čhačhes, e Romani funda kotar e Leonardeski Jacqueski dadeski familija sine tretirime sar ‘taboo’ kotar oleskeri daj vi dad, numa jekh dive vov sar čhavoro čhorikane avilas dži ko fotografije ko jekh bokso/kutija.Akava baro arakhibe ka ovel o baro element te šaj te haljovas ole vi oleskere kerde bučikheripa, specijalno oleskere perspective pe Espanijakere Gitanos ko filmeskoro barvalipe pe Gitanos vi Roma kotar e 20-to šelberšipe.

Reprodukcijali lista

Jacques Leonard, El payo Chac
8 min
fil_00365
Yago Leonard | Jacques Leonard, El payo Chac | Non Fiction | Espania | 2011 | fil_00365
Rights held by: Yago Léonard — Santi Léonard | Licensed by: Curt Ficcions Curt Produccions — Televisió de Catalunya — Radio y Televisió Española | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Curt Ficcions Curt Produccions

Detalura

Them
Produkcija
2011
Kreditora
Themeski produkcija
Completed
Tipo
audiovisual
kategorija
Non Fiction
Objektesko numero
fil_00365
Manifestacije
Objektosko numero
fil_00365_m1
Tipo
Internet
Medijakere kotora
Objektosko numero
fil_00365_m1_i1
Čhib
Koloro
Colour and b/w
vramako thavdipe
8 min.
Dimenzije
618.1 MB
Video
1920 x 1080 / H.264

Arxivako kotor

Doperde materijalora