Gadjo / Das / Gor - "non-Rom"

gadje (m., Pl.), gadji (f., Sg.)

"Gadjo" (ande e Vlach dijalekto: "gadžo" or "gažo"), "Das" vi "Gor" si e maj khetanutne denominacije vaš e na-Roma thaj maškar e duj džene so si javer e "Rom / Ḍom / L(l)om".
Gindinela pes kaj o lafi Gadžo ikljovela kotar e phurano-Indijako lafi "gārhya" ("kherutno") thaj gindil, paše e na-Rom, gindil farmero, gavutno, e familijako šerutno, thaj romKodo si majfrekfentno termino thaj si pendžardo vi maškar e avera na- Roma.."Das" (si lafi ko Balkansko dijalektija) avela kotar e phurani-Indija "Dāsa" (robo) thaj koresporedinela pe Hindu denominacija "Dās". "Gor" si lendo ko varesave Romane varijante ki centralno dijalektongi grupa(sar te phenas ko : Vend Romani).

Resursi vi dureder drabaripe:
ROMBASE © von Mozes F. Heinschink, Michael Teichmann 2003; gadje in: ROMANE THANA