Arxiva

Rodipe

Pieśni Papuszy = Papušakre gila

Ziemio moja, jestem córką twoją

Bronisława Wajs | Ziemio moja, jestem córką twoją | Articles | lit_00141

Rights held by: Bronisława Wajs (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Kreditora

Rights held by: Bronisława Wajs (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Konteksto

Jerzy Ficowskis literarische Übertragung des Gedichts ins Polnische diente als Grundlage der öffentlichen Rezeption von Papuszas Gedicht.

Quelle

Wajs, Bronisława [Papusza]. 1956. Pieśni Papuszy. Papušakre gila. Wiersze w języku cygańskim. Przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski. Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich, p. 60–63.

Detalura

Autorija
Bibliografijako nivelo
Articles
Čhib
Objektesko numero
lit_00141

Arxivako kotor