Archive

Search

Pieśni Papuszy = Papušakre gila

Ziemio moja, jestem córką twoją

Bronisława Wajs | Ziemio moja, jestem córką twoją | Articles | lit_00141

Rights held by: Bronisława Wajs (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Credits

Rights held by: Bronisława Wajs (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Contextualisation

Ficowski’s translation of the poem into literary Polish was the basis for the public reception of Papusza’s poem.

Source

Wajs, Bronisława [Papusza]. 1956. Pieśni Papuszy. Papušakre gila. Wiersze w języku cygańskim. Przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski. Warsaw, Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich, p. 60–63.

Details

Authors
Bibliographic level
Articles
Language
Object Number
lit_00141

Archive Section