O Péter Szuhay (bijando ando o 3-to januro 1954-to berś, Miskolc, Ungriko Them) beśel thaj kerel buki ando o Ungriko Them sar ekh etnografo, filmo direktoro, aktero, scenografo thaj ramosaravno.

Vov la pesko śkolako nivelo ande Etnografija ando o Eotvos Lorand Universiteto ando o 1978-to berś, thaj ande sociologija ande e ekhsavi institucija ando o 1980-to berś. Dekatar o 1980-to berś vov kerel buki ando o Muzeumo vaś Etnografija, Budapesta sar ekh muzeologo, kon śerutnil e romani kolekcija. Ande leske rodavni buki vov specializiril ande e ikonomikani istorija vaś o gavutnipe, tradicionalne bare divesa vaś o modern gavutno societeto, thaj e kulturno istorija thaj etnikane procesura vaś e Ungrikane roma. Vov rodel i po romano Xolokausto thaj leski memorija thaj vov śerutnil ekh rodipenasko proekto titulovime »Jogfosztástól népirtásig« (»Katar o Bisipe vaś Xakaja źi ka o Genocido«), lenge sikavipenata resden na sade te phenen e istorija vaś o romano Xolokausto ama i te barjaren o publikano źanipe vaś leske. Vov trada źi ka o avgutno momento thaj napal źi ka o permanentno śukhsikavipe vaś o Xolokaust Memorijako Centro, kerdo ando o 1999-to berś, Budapest, sar ekh ko-kuratoro.

Dekatar e avinale 90 berśa katar o 19-to śelberśipe vov kerel ekhethaneste buki pe khajekh dokumentalne filmura e filmo direktoresa thaj scenografosa e Edit Kosegi-sa, ande save von prezentuin istorije vas e romane źene ando o Ungriko Them, kaj thonandre trandicionalne profesije thaj roden neve ćhana źivdipenaske (»Paramiće vaś Reslipe I - II«, 1999-to berś), familije save roden peske genelogije thaj personalne istorije vaś diskriminacija (»Kitagadottak,« 2000-to berś) thaj ekh serije katar e portretura vaś cizualne artistura (»Cigány kép – Roma kép«, 2001).

Dokumentalne Filmura thaj Edukacijake Filmura Ko-Direktirime e Edita Kosegi-Sa

1993
Szemembe megy a bánat - Töredékek a kétegyházi Faragó család életéből

1995
Csövesek, csicskák. Egy eset több olvasata

1999
Sok kis öröm és boldogság (Mátyás tér 14.)
Romák Közép- és Kelet-Európában
Történetek a boldogulásról I-II.

2000
Szívmuzsikusok
Kitagadottak

2001
Cigány-kép - Roma-kép
Menekülés a szerelembe

2002
Kései születés

Publicacije

A Szendrő környéki falvak paraszti gazdasága a kapitalizmus korában (diplomamunka 1978, Tárgyi Néprajzi Tanszék) 1982. 210 p. Borsodi Kismonográfia 8. Miskolc

Kísérlet dél-dunántúli táj-történeti csoportok meghatározására. In.: Somogy Néprajza, 2. 1980. 175-230. p.

A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újítása a 19-20. században. Budapest, 1982. 152 p. (Hoffmann Tamással - Benda Gyulával - Szilágyi Miklóssal)

Peopless self review (WEP research working papers) Genova, 1991.

Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből (Barati Antóniával), Néprajzi Múzeum, 1993. 365 p.

Besenyőtelek társadalomszerkezete a két világháború között, különös tekintettel az elitekre. Agrártörténeti Szemle. XXXVI. évf. 1994. 421-447. p.

Értékrend és identitás elemek egy ünnep kapcsán. Húsvét Besenyőtelken 1984-ben. In: Néprajzi Értesítő 76 (1994) 177-201. p.

A magyarországi parasztság életmódjának változása 1945-től napjainkig. Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 32 (1994) 345-371. p.
Cigánykultúra. A magyarországi cigány etnikai csoportok kulturális integrációjáról és a cigány nemzeti kultúra megalkotásáról. BUKSZ 7. évf. 1995. 329-341.

Cigány-kép - Roma-kép (a Néprajzi Múzeum Romák Közép- és Kelet-Európában c. nemzetközi kiállításának képeskönyve). Néprajzi Múzeum 1998.

A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája (Tankönyv az egészségügyi főiskolák számára) Medicina-Panoráma Kiadó, 1999.

Szuhay Péter, Pálóczy Krisztina: Éiszt Ferenc és a “cigány zene,” Néprajzi Múzeum, 2011
Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország. Osiris Kiadó, Budapest, 2012.

Ekzibicije

A szántóföldek üzenete: a paraszti gazdaságok újításai a 19-20. században. Budapest, 1982. (Benda Gyulával - Hoffmann Tamással - Szilágyi Miklóssal)

A népművészet születése, Budapest, 1985. (Fejős Zoltánnal - Páldy Krisztinával - Sáfrány Zsuzsával)

A vidék polgárosodása. Budapest 1990.

A karácsony Magyarországon a 20. században. 1988: Berlin; 1990: Sofia

A társadalom peremén (képek a magyarországi cigányok életéből). Budapest, 1989; Sofia 1991

Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. Budapest, 1993.

Utazások Magyarországon, Budapest, 1996.

Romák Közép- és Kelet-Európában, Budapest, 1998.

sources:
http://www.neprajz.hu/munkatarsak.php?id=11
Szász Anna Lujza: Szuhay Péter gyűjteményének bemutatása, 2015. http://socio.hu/uploads/files/2015_4/gy_szuhai.pdf