Péter Szuhay lives and works in Hungary as an ethnographer, film director, actor, screenwriter and writer.

Born in Miskolc in 1954, he gained an ethnography degree in 1978 and a sociology degree in 1980, both from Eötvös Loránd University. Since 1980 he has worked at the Museum of Ethnography in Budapest as a museologist, managing the Roma collection. His research focuses on the economic history of the peasantry, traditional festivities of contemporary rural society and the cultural history and ethnic processes of Hungarian Roma. He also explores the Roma Holocaust and its memory, heading a research project entitled ‘Jogfosztástól népirtásig’ [From Deprivation of Rights to Genocide], which aims not only to unravel the history of the Roma Holocaust but also to increase public awareness of it. As a co-curator, he contributed to the first temporary and then to the permanent exhibition of the Holocaust Memorial Centre, established in 1999 in Budapest.

Since the early 1990s he has collaborated on several documentaries with film director and screenwriter Edit Kőszegi, presenting stories of Roma people in Hungary, including traditional craftsmen exploring new ways of living (Stories of Success I–II, 1999), families investigating their genealogy and personal histories of discrimination (Kitagadottak, 2000) and a series of portraits of visual artists (Cigány kép – Roma kép, 2001).

Documentaries and educational films co-directed with Edit Köszegi

1993
Szemembe megy a bánat – Töredékek a kétegyházi Faragó család életéből

1995
Csövesek, csicskák. Egy eset több olvasata

1999
Sok kis öröm és boldogság (Mátyás tér 14.)
Romák Közép- és Kelet-Európában
Történetek a boldogulásról I–II.

2000
Szívmuzsikusok
Kitagadottak

2001
Cigány-kép - Roma-kép
Menekülés a szerelembe

2002
Kései születés

Publications

‘A Szendrő környéki falvak paraszti gazdasága a kapitalizmus korában (diplomamunka 1978, Tárgyi Néprajzi Tanszék)’, Miskolc: Borsodi Kismonográfia 8, 1982, p. 210

‘Kísérlet dél-dunántúli táj-történeti csoportok meghatározására’, Somogy Néprajza, 2, 1980, pp. 175–230

‘A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újítása a 19-20. században’, Budapest, 1982, p. 152 (Hoffmann Tamással, Benda Gyulával, Szilágyi Miklóssal)

People’s Self Review (WEP research working papers), Geneva, 1991

‘Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből (Barati Antóniával)’, Néprajzi Múzeum, 1993, p. 365

‘Besenyőtelek társadalomszerkezete a két világháború között, különös tekintettel az elitekre. Agrártörténeti Szemle. XXXVI’, 1994, pp. 421–447

‘Értékrend és identitás elemek egy ünnep kapcsán. Húsvét Besenyőtelken 1984-ben’, Néprajzi Értesítő 76, 1994, pp. 177–201

‘A magyarországi parasztság életmódjának változása 1945-től napjainkig’, Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 32, 1994, pp. 345–371

‘Cigánykultúra: A magyarországi cigány etnikai csoportok kulturális integrációjáról és a cigány nemzeti kultúra megalkotásáról’, BUKSZ 7, 1995, pp. 329–341

Cigány-kép - Roma-kép (a Néprajzi Múzeum Romák Közép- és Kelet-Európában c. nemzetközi kiállításának képeskönyve), Néprajzi Múzeum, 1998

A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája (Tankönyv az egészségügyi főiskolák számára), Medicina-Panoráma Kiadó, 1999

Szuhay, Péter: Pálóczy Krisztina: Éiszt Ferenc és a ‘cigány zene’, Néprajzi Múzeum, 2011
Szuhay, Péter: Sosemlesz Cigányország, Budapest: Osiris Kiadó, 2012

Exhibitions

1982
A szántóföldek üzenete: a paraszti gazdaságok újításai a 19-20. században – (Benda Gyulával, Hoffmann Tamással, Szilágyi Miklóssal) Budapest

1985
A népművészet születése – (Fejős Zoltánnal, Páldy Krisztinával, Sáfrány Zsuzsával) Budapest

1990
A vidék polgárosodása – Budapest

1988
A karácsony Magyarországon a 20. században – Berlin (Sofia 1990)

1989
A társadalom peremén (képek a magyarországi cigányok életéből) – Budapest (Sofia 1991)

1993
Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből – Budapest

1996
Utazások Magyarországon – Budapest

1998
Romák Közép- és Kelet-Európában – Budapest

Sources:
http://www.neprajz.hu/munkatarsak.php?id=11
Anna Lujza Szász: ‘Szuhay Péter gyűjteményének bemutatása’, 2015 http://socio.hu/uploads/files/2015_4/gy_szuhai.pdf