PhD Doktorka, antropologisto pala e kultura, Garbagnate Monastero kotar e provincija Lecco (Italija), si doktoro thaj si nekanutno rodipasko manuš pe Univerziteto ko Bolzano (Italija). Ko nilaj 2016 voj sine praktikantka trin čhon ko Mandel Centro (USHMM Washington D.C.). Olakere glavno publikacije si: “‘Gypsies’ ki Fašističko Italija: kotar e paldine kotar e nasul/džungale Italijanora” (Socijalno Historija, 42:3, pp. 342-64); “Kotar e Pangle Italijake Sinti kotar i Provincija Modena ki vrama kotar e Fašizmo: kotar e Etnografikano Arhivako Rodipe” (Romane Studije, 23:2, pp. 2-23); Etnografia di un libro: Scritture, politiche e parentela in unacomunità di Sinti, 2008berč, Roma: CISU; Storie e vite di Sinti dell’Emilia, 2005, Roma: CISU.