Historijako arto, korkorutni kuratorka, kuratorsko menadžero pe Filmeski Sekcija.

Eszter Lázár si kuratorka, lektorka thaj ko momento doktorantka ki programa vaš e Kulturake studije pe Univerziteto ko Pécs. Studirindoj historijako arto thaj kulturaki antropologija voj akana sikavela ko Departamento kotar e Artoski Theorija vi Kuratorsko Studijevi arto pe Ungrikako Univerziteto. Maškar o 2000 thaj 2010-to berš voj sine kuratorski šefica ki Karton Galerija & Muzejo ki Budampešta. Ola sar kuratorka isi buteder egzibicije thaj projektora, čhuvindoj andre Modelora vaš e Fiktivno Akademija (2006), Vizuelno bučake kotora (2007), Sateliteske Trendora– Arto kotar o Post-Sovijetsko Thema (2008) pe Ungrikano Univerziteto pala artosko lačhibe, Trujal o Kontra – O Fenomeno kotar e Post-socijalističko Ekonomija ko Moderno Arto (2010) e ko-kuratoresar Zsolt Petrányi ko Műcsarnok/Kunsthalle, Budapešta, Maškarutni Čhačherigeski Europa – E Strategije kotar o Pale kheribe (2012) pe Buči, Budapešt. Voj sine membro/dženi/ko editorijalno bordo vaš e online drabarutne Kotar e Praktika dži ko Diskurso (2012). Olakeri koperacija e Nagy Edinaja dijas rezultatora pe duja projektora kotar pe duj buča kotar e OFF Bienale Budapešta: Khana e Art(tora) Vorbisaren (2015) O Kajako Ural (2017).Voj sigate organiziringja internacionalno platforma, Bešipa telal i Investigacija/Rodipe, sar kuratorsko projekto vaš e koperacijako tranzit.sk, Bratislava. Kotar e 2012, voj sine membro ki bučarni grupa pe Kuratorsko Alavari kotar o tranzit.hu.