Manush so vazdija thaj sas avgo president ki avgo Romani organizacija Polskate– akardo Komitet Cygański (»Gypsy Komiteto«), kova so dureder sas transformirimo ko Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych ko Wałbrzychu (Provinciako Bordo/odboro kotar i Asocijacija vash e Beshutne Gypsy ko Wałbrzych, 1952-1955 bersh). Ko 1955 bersh, o Komiteto sas muklo, thaj o Siwak tradijas peskere familijaja ko Tarnów. Ko 1963 bersh, vov sine ko-fandero/vi da jekh manush khon vazdijas i asocijacija kotar e Cygańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne»NoweŻycie«(»Nevo Dzivdipe« Socio-Kulturalno Gypsy Asocijacija; ko 1989 bersh, e asocijakero anav sas pharuvdo ko aver Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Romóww Tarnowie. Centrum Kultury Romów (Tarnów Socio-Kulturno Romani Asociacija. Romano Kulturno Centro), majphurani aktivno Romani asocijacija Polskate.