O Andrej Giňa (1936-2015) uľiľas perše januariste 1936 Tolmečiste pro Slovensko (akana Šarišké Sokolovce). Jov the e Elena Lackovo has maškar perše romane autora andre Československo. So duj pisinenas mek andro časos, kana nekbuter Roma khatar lende na džanenas mek aňi te ginel aňi te irinel / pisinel. Le Giňaskro dad, o Andrej Giňa senior, has charťas the baro prindžarutno lavutaris. Has buťakero the has les lačhi paťiv maškar aver džene andre leskero foros – vaš oda thoďas peskera fameľija pro than u e fameľija bešelas andro foros andre šukar kher maškar o gadže.

Pal o mariben leskeri fameľija gejľa te bešel Rokicanende paš e Plzňa (Pilsen) andro zapadno Čechi, kaj o Andrej Giňa dokerďas e zakladno škola, pre odborno škola chudľas certifikacija te biľarel o trasta. Kamelas te džal dijader pre distančno škola vaš o pedagoga, aľe peskere študiji na agorisaľiľas la, bo mušinďas te džal ko slugadža. Pal o slugadža avľas pale Rokicanende the biľarelas o trasta andre foroskeri fabrika Žampirka, kaj paľis kerelas tiš sar šoferis. Maškar o berša 1969 the 1972 kerelas buťi perdal e Gypsy-Romani Union, u akor ačhiľa te avel aktivno tiš sar o aktivistas the literarno autoris.

Pal e revolucija andro berš 1989 zathoďas fameľijakeri firma u chudľas te phirel pal o romane thana pal calo them, kaj bikenkerelas bandurki, purum the tradično romano chaben - ”goja”. Has les the but aver buťa. Has tiš prindžarutno gitaristas the basgitaristas the bašavelas andro buter grupi. Leskeri grupa “Rytmus 84” has andro ´80 berša nekbareder andre romaňi popovo scena. Andro ´90 berša the andre nevo milenium, paš oda sar phirkerelas pal o droma peskere motoriha te bikenel, šledinelas peskere prindžarutne the irinelas vakeribena the teksta pal o romane džene, saven dikhľas te dživel andre goreder ta goreder situacija. O vakeribena has avridine andro romane novinki. Andro berš 2013 has kole vakeribena avridine jekhetane andre genďi leskere avre tekstenca tel o nav “Paťiv, ještě víme, co je úcta”. Andre kodi genďi šaj genas the leskeri perši buťi andal o šovardeš berša, leskeri peršo vakeribnaskeri kolekcija “Bijav” (1991), the but aver vakeribena, so irinďas perdal peskeri the peskera fameľijakeri loš vaš o varesave berša.

O Andrej Giňa džalas dijader andro irišagos he kana e genďi “Paťiv” gejľa avri. Andro šero les has imar goďa pro aver vakeribnaskeri kolekcija. Muľas andro berš 2015, aľe leskero barvaľipen dživel. Mukľas amenge peskere teksta the mukľas amenge tiš peskero dživipen sar modelovo drom, savo šaj inspirinel avre autoren, aktivisten the lačhe dženen. O editora richtinen andal aver Giňaskere teksti aver kolekcija.

Bibliografija

Giňa, Andrej. 1991. Bijav, romane priphende / Svatba, romské povídky. Praha, Apeiron.

Giňa, Andrej. 2013. Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Praha, Triáda.

Giňa, Andrej. 2007. „Pal o Škiparis“. In: Čalo voďi / Sytá duše. Brno, Muzeum romské kultury.

Giňa, Andrej. 2007. „Pro odpustos“. In: Čalo voďi / Sytá duše. Brno, Muzeum romské kultury.

Giňa, Andrej. 2007. „Andre mašina“. In: Čalo voďi / Sytá duše. Brno, Muzeum romské kultury.

Giňa, Andrej. 2007. „Pre lavkica“. In: Čalo voďi / Sytá duše. Brno, Muzeum romské kultury.

External links online

Giňa, Andrej. “Maruška“. In Moji milí, Praha: Kher, 23-25: https://perma.cc/6JES-P8VW

Giňa, Andrej. “Pal o duj phrala / O dvou bratrech” in Otcův duch, Praha: Kher, 30-39: https://perma.cc/28UB-NSJP

Giňa, Andrej. Biography on Kher : https://perma.cc/TX29-CQNC
Ryvolová, Karolína. 2003. Biography of Andrej Giňa: https://perma.cc/255F-85WY

Ryvolová, Karolína. 2003. Interview with Andrej Giňa. https://perma.cc/SZJ7-GULF

Scheinostová, Alena. 2014. Review of Paťiv: ještě víme, co je úcta. https://perma.cc/U7E7-EPND

Further reading

Hübschmannová, Milena. 1999. “Současná romská literární tvorba. Andrej Giňa.“. In: Romano džaniben,1999/ issue 3-4, 112-113.

Hübschmannová, Milena. 2006. “Moje setkání s romano šukar laviben”. In: Romano džaniben, ňilaj 2006, 27-59.
Ryvolová, Karolína. 2013. “Samas čore, aľe jekh avres dahas paťiv / Byli jsme chudí, ale jeden druhého jsme si vážili”. In: Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Praha, Triáda, 7-19.

Šebková, Hana. 2003. „Počátky romské literatury v České a Slovenské republice“ https://perma.cc/H4PU-U9UN