O Alexander Marković hino kulturno antropologos le interesiha pal o etnicko čačipen, nacijonalismus the kulturno politika pal o bašaviben the kheľiben pro Balkanos. Perdal peskeri doktorancko disertačno buťi, so sikhavel komunitno dživipen, profesijonalno bašavibnaskero buťi the romaňi bašavibnaskeri kultura, ľidžalas 17 čhon etnograficko tereno buťi le romane lavutarenca andre Vranja andre Serbija. Leskero vizkumos zkuminel, sar o romane lavutara ľikeren bašavibnaskero štilos, performačno strategija the gondoľinen pal e kulturno identita, hoj te ľikeren so te avel te chal he perdal postsocijalisticko ekonomicko kriza the sig socijalne averipena.