Ungrikano aktivisto pala e manušikane vi civilno hakaja thaj političaro. Bijando si ko 1964 berš. Vov si jekh kotar e glavno liderora pe Romane civilno čhačipaskere miškipa.

Ko 1987-to berš vov agorisarda lijas diploma te ovel sikavno – thaj sine pe komunitetakoro organiziribe ko Sikavnengo Trening Koledžo, Sárospatak. Vov crdijas peski civilno hakajengi buči pe 1988 berš khana avilas šerutno pe Anti-Gheto Komiteto ko Miskolc. Kotar e 1989-to berš sine lokalno lidero ko Phralipe so si Korkorutni Romani organizacija ko Miskolc. Vov sine prezidento ko Ungrikano Romano Parlamento kotar e 1991-1994berš thaj vi da panda jekh drom kotar e 2016 berš.

Vov resljardas pesko mandato ko avgo slobodno elektirimo Parlamento kotar e 1990 – 1994-to berš sar membro kotar e Alijansa pe Slobodno demokratora– Ungrikani Liberalno Partija (SZDSZ). Ki vrama kotar oleskero mandato vov sine membro ko Komiteto vaš e Manušikane Hakaja, Minoritetija vi Religiozno Buča maškar e 1990 thaj 1993 berš.

Pala kodo vov vazdijas i Fondacija pala e Romane Civilno Hakaja (1994 berš) thaj sine olakero lidero sa dži ko 2010 berš. Sar kotor katar i Fondacija vov vazdijas vi javer duj miškipaske institucije pala e civilno hakaja: o Romano Pres Centro thaj o Romaverstias (edukacijako ažutipasko programo vaš e Roma ki učeder edukacija). E so duj akana kerena buči sar korkorutne civilno organizacije.

Vov sine konsultanto pe socijalno politika, ki vrama katar e Medgyesko Govermento (kotar e 2002-2004 berš) thaj vi ki vrama kotar e Gyurcsány-esko Gavermento (2004-2006-to berš). Vaš e skurto vramako periodo (3 čhona) vov avilas prezidento ko Nacionalno Romano Korkorutno-Gaverno ko 2003-to berš. Ko 2013 berš sine membro thaj mothovibasko publično manuš ko anav katar e Ungrikani Gypsy/Romani/ Partija (MCP) aba našti sine te resljarel mandato ko Parlamentarno elekcije ko 2014 berš.