Arxiva

Rodipe

»Er schoss ihr mit der Maschinenpistole das Kind aus dem Bauch heraus«

Angela Lakatos | »Er schoss ihr mit der Maschinenpistole das Kind aus dem Bauch heraus« | korkorutne evidentura | Republika Ungro | Sept. 21, 1946 | voi_00041

Rights held by: Angela Lakatos | Provided by: Historical Archives of the Hungarian State Security (Budapest/Hungary) | Archived under: Inventory 3.1.9 V - 128404-a / S. 144-144/3

Lakatos Angela (Mici) székesfehérvári túlélö tanúkihallgatási jegyzökönyve a Székesférvári Népügyészségen

Székesfehérvár, 1946. szeptember 21.

Székesfehérvári Népügyészség 2388/1946. Nü (1946. szeptember 21.)
Népbiróság Székesfehérvár 227/1946 (1946 október 3.)

Jegyzökönyv

Készülz a székesfehérvári népügyészségen a háborus büntettel gyanusitott Pintér József és társai elleni bünügyben 1946. évi szeptember hó 21. napján Lakatos Angela (Mici) tanúkénti kihallgatásáról. Jelen vannak alulírottak:

Idézésre megjelent Lakatos Angela (cigány néven Mici) közös háztartásban él Laktos Ferenc lókereskedövel, 37 éves, gyermektelen, a törvényes figyelmesztetés után elmondja:

1945 februárjában a székesfehérvári cigánytelepen, ahol magam is lakom, nagyszámu csendör jelent meg, százan nem voltak, de úgy 30-40 ember lehetett, betereltek bennünket a vajda házába, oda is jöttek utánnunk csendörök, kikutattak bennünket, pénzünket és értékeinket elszedték. En akkor mindenórás várandós voltam, és görcseim lévén kértem a vajdát, szóljon a csendöröknek, hogy orvost vagy bábát hozzanak. Valamelyik csendör azt felelte, hogy dögöljek meg, és durván szidtak. Ott voltunk ezután s csendörök örizete alatt a vajda házában, amikor megjelent Pintér föispán, kívül az ablaknál állt es halkan beszélgetett a csendörökkel, illetve a csendörök parancsnokával. Bár az ablak nyitva volt, azt mit beszéltek, nem hallottam. Mivel akkor már láttuk, hogy a temetöben sírokat ásnak, sejtettük, hogy mivelünk készülnek valami szörnyüséget csinálni, és a vajda könyörgött Pintér föispánnak, hogy ne végezzenek ki bennünket, hanem vigyenek valami táborba munkára, és legyen tekintettel a szoptatos anyákra, a gyerekekre és a csecsemökre. Azt felete Pintér, hogy: »dögöljetek meg, úgy is agyon lesztek löve, büdös cigányok«. Mikor akkor már nagyon erösen löttek az oroszok, Pintér is és a csendörok is otthagytak bennünket, a csendörök azon megparancsolták, hogy ne merjünk sehová elmenni. A csendöröknek is tudniuk kellett, hogy mi lesz velünk, mert a szép fiatal lányoknak mondták, hogy »de kár lesz, hogy meghaltok«. Mi szivesen elmenekültünk volna, de egyrészt az oroszok felé úgy sem engedtek bennünket, másrészt pedig az erös lövöldözés miatt nem volt bátorságos a házból kimenni.

Különben is, mikor másnap nem jöttek értünk, reméltük, hogy talán nem is lesz velünk semmi, de kb. 3 nap múlva megjelentek értünk a csendörök Pintér föispánnal, két teherautóval, felpakoltak bennünket, és elvittek Várpalotára. Pintér Várpalotáig velünk volt, tovább nem tudok róla.

Várpalotán valamennyiünket – úgy emlékszem 118-an lehettünk, a nyilasházba egy pajtába tereltek, és öriztek bennünket, fegyverrel és lámpával, hogy meg ne szökhessünk. Ott ùjra árkutattak bennünket, és még meglévö értékeinket, de különben is minden nálunk lévö ingóságot elszedtek, még a szappant, varrótüt, cérnát is. A bánásmód embertelenül durva volt, mikor vízért könyörögtünk, legalabb a gyermekek számára, szitkokat és ütéseket kaptunk, ugyhogy a kisgyermekek az olvadó havat ették, úgy szintén mi is. Enni sem kaptunk semmit. Reggel a munkabíró férfiakat a vajdával együtt elvitték azzal, hogy sáncot ásni mennek, a vajd amég vigasztalt is bennünket, hogy ne féljünk, nem lesz semmi bajunk. Délután úgy 4 óra tájában, mikor a nap már lemenöben volt, a fiatalabb nöket a csecsemökkel és karonülö gyerekekkel, különválasztották az öreg asszonyoktól és gyerekektöl, és elvezettek bennünket – miután én is a fiatalabb nök köze tartoztam, tehát velük voltam – azzal hogy visszavisznek Fehérvárra. Mikor azonban a község határánál lévö akácosnál az erdöbe befordulni kénszeritettek bennünket, már tudtuk, hogy mi lesz a sorsunk, és egymásra borulva sírtunk. A csendörök durván hajtottak bennünket, mint a barmokat, természetesen a haláltól való félelemben sok közülünk nem akart, vagy nem is tudott menni, ezeket puskatussal ütlegelték, velem együtt, tekintet nélkül a vízelös voltomra. Egy ugyancsak vízelös asszonytársam már nem tudott menni, ezt az egyik csendör ütlegelni kezdte, a másik pedig géppisztolyával a szó szoros értelemében kilötte a hasábol a gyermeket. Igy tereltek le bennünket a gödörhöz, ahol meg kellet állnunk, én azonban már nem bírtam magammal, odarohantam a gödörhöz, abba feküdtek már holtan a férfiak, akiket elvittek közülünk reggel. Ott láttam feküdni holtan apámat és két fiutestvéremet is. Én magan félig beleugrottam, félig belestem a gödörbe, és arcra borulva fejemre húztam a kendömet, hogy ne lássam, mi következik, de már akkor hullottak sürüen a lövések, én magam nyolc sulyos sebet kaptam, karomon, lábamon, hasamba, gyomromba. A velem kivegzettek közül többen rám estek és úgy maradtek halva, valószínüleg az ö testük fogta fel tölem a többi golyót. Még hallottam, amint a második csoportal az öregek és a gyerekek kiértek, azokat is ugyanúgy kivégezték, mint bennünket, de ezeket már a gödrön kívül. Mikor pár óra múlva egy 14 éves kislánnyal, aki csodálatosképpen sértetlenül maradt, kimásztam a gödörböl, ott találtam kívül ezeknek a holttestét, mint késöbb hallottam, öket is ugyanoda temették el egy pár nap múlva, amikor a gödröt is behantolták. A kivégzés megtörténte után, mikor még a gödörben feküdtem, hallottam a csendörök és a nyilasok beszélgetését, amint a csendre intettek egymást, hogy lassabban kell lövöldözni, mert most mennek a német autók a közeli országúton. Arrol is tanakodtak, hogy kézigranátot kellene a gödörbe dobni, hogy akik esetleg még élnek, ki ne másszanak. Mikor a gödörbe az egyik gyermek, aki úgy látszik, sértetlenül maradt, cigányul a nagyanyát kezdte hívni, az egyik csendör beleugrott a gödörbe, a szájába rúgott durva szitkozódással, a másik pedig agyonlötte. Ekkor már sötét volt, ugy hogy kissé fel mertem emelni a fejem, és igy semtanúja voltam. A kivégzést csendörök és nyilasok együtt hajtották végre. Közülük senkit sem ismerek, csak egyik nyilast ismerem fel, a várpalotai Farkas Andort.

Egyebet elöadni nem tudok.
A jegyzökönyv felolvasása után elfogadva aláíratott.

Dr. László Ervin
népügyészség h. vezetöje

Dr. Erdélyi Gyuláné
jegyzökönyvvezetö

+++
Lakatos Angela k.k.v.

Protokoll der Zeugeneinvernahme der Angela Lakatos (Mici), Überlebende aus Székesfehérvár, vor der Volksstaatsanwaltschaft Székesfehérvár

Székesfehérvár, 21. September 1946

Volksstaatsanwaltschaft Székesfehérvár, 2388/1946 (21. September 1946)
Volksgerichtshof Székesfehérvár 227/1946 (3. Oktober 1946)

Protokoll

Entstanden am 21. September 1946 auf der Volksstaatsanwaltschaft Székesfehérvár anlässlich der durchgeführten Zeugeneinvernehmung der Angela Lakatos (Mici) in der Strafsache der wegen eines Kriegsverbrechens angeklagten József Pintér und Genossen. Anwesend sind die Unterfertigten:

Auf Vorladung erschien Angela Lakatos (mit Roma*-Namen Mici), lebt in gemeinsamem Haushalt mit dem Pferdehändler Ferenc Lakatos, 37 Jahre, kinderlos und erzählt nach der gesetzlichen Ermahnung:

Im Februar 1945 erschien eine große Anzahl von Gendarmen in der Roma*-Siedlung in Székesfehérvár, wo ich selbst auch wohnte, hundert waren es nicht, aber es könnten so 30 bis 40 Männer gewesen sein, sie trieben uns in das Haus des Woiwoden, die Gendarmen kamen uns auch hinterher in das Haus, durchsuchten uns und nahmen uns unser Geld [und] unsere Wertsachen ab. Ich war damals hochschwanger, und aufgrund meiner Krämpfe bat ich den Wojwoden, er möge die Gendarmen bitten, einen Arzt oder eine Hebamme zu holen. Irgendein Gendarm antwortete, ihr sollt verrecken, und beschimpfte uns grob. Dort waren wir dann im Haus des Woiwoden unter der Bewachung der Gendarmen, als der Obergespan Pintér erschien, er stand draußen beim Fenster und redete leise mit den Gendarmen, beziehungsweise mit dem Kommandanten der Gendarmen. Obwohl das Fenster offen war, konnte ich nicht hören, was sie sprachen. Da wir aber damals schon sahen, dass sie im Friedhof Gräber aushoben, vermuteten wir, dass sie vorhatten, mit uns etwas Schreckliches zu machen, und der Woiwode flehte den Obergespan an, sie sollen uns nicht töten, sondern sie sollen uns lieber in irgendein Arbeitslager bringen, und er möge Rücksicht auf die stillenden Mütter nehmen sowie auf die Kinder und Kleinstkinder. Pintér antwortete: »Ihr sollt verrecken, ihr werdet ohnehin erschossen, stinkende Zigeuner.« Als dann die Russen schon sehr stark schossen, verließen uns sowohl Pintér als auch die Gendarmen, die Gendarmen aber befahlen uns, wir sollten es ja nicht wagen, irgendwo hinzugehen. Auch die Gendarmen mussten gewusst haben, was mit uns geschieht, denn sie sagten zu den hübschen jungen Mädchen: »Es wird sehr schade sein, dass ihr sterbt.« Wir wären gerne geflohen, aber in Richtung der Russen hätte man uns ohnehin nicht gelassen, andererseits aber war es aufgrund der heftigen Schießerei nicht sehr [ratsam,] aus dem Haus zu gehen.

Außerdem hofften wir, als sie uns am nächsten Tag nicht holen kamen, dass uns vielleicht gar nichts geschieht, doch ungefähr drei Tage später holten uns die Gendarmen zusammen mit dem Obergespan Pintér mit zwei Lastwagen, luden uns auf und brachten uns nach Várpalota. Pintér war bis Várpalota bei uns, weiter weiß ich nichts von ihm.

In Várpalota wurden wir alle – ich erinnere mich, wir könnten so 118 gewesen sein, im Haus der Pfeilkreuzler in eine Tenne getrieben und bewacht, mit Gewehren und mit Lampen, damit wir nicht fliehen konnten. Dort wurden wir neuerlich durchsucht, und unsere noch verbliebenen Wertsachen wurden uns abgenommen, aber es wurde uns all unsere Habe weggenommen, sogar Seife, Nähnadeln und auch Zwirn. Die Behandlung war unmenschlich grob, als wir um Wasser flehten, wenigstens für unsere Kinder, bekamen wir Beschimpfungen und Schläge, sodass die Kleinkinder den schmelzenden Schnee aßen, und wir ebenfalls. Auch zu essen bekamen wir nichts. In der Früh wurden die arbeitsfähigen Männer zusammen mit dem Woiwoden weggebracht, mit der Erklärung, dass sie zu Schanzarbeiten weggebracht werden, der Woiwode munterte uns noch auf, wir sollten uns nicht fürchten, es werde uns nichts geschehen. Am Nachmittag so gegen 4 Uhr, die Sonne war schon im Untergehen, wurden die jüngeren Frauen mit den Kleinstkindern und den Kindern, die sie noch auf dem Arm trugen, von den älteren Frauen und Kindern getrennt, und sie führten uns – nachdem auch ich zu den jüngeren Frauen gehörte und also mit ihnen war – weg und sagten, wir würden wieder nach Fehérvár gebracht. Als sie uns jedoch zwangen, beim Akazienwäldchen an der Gemeindegrenze in den Wald einzubiegen, wussten wir schon, was unser Schicksal sein würde, und – uns gegenseitig in die Arme fallend – weinten wir. Die Gendarmen trieben uns grob, wie Rinder, natürlich wollten oder konnten viele von uns aus Todesangst gar nicht gehen, diese wurden mit den Gewehrkolben geschlagen, auch ich, ohne Rücksicht auf meinen schwangeren Zustand. Eine ebenfalls hochschwangere Frau konnte nicht mehr gehen, und auch sie begann der eine Gendarm zu schlagen, der andere aber schoss ihr im wahrsten Sinne des Wortes mit der Maschinenpistole das Kind aus dem Bauch heraus. So trieben sie uns zur Grube, wo wir stehen bleiben mussten, ich aber hielt es nicht mehr aus, ich lief zur Grube, dort lagen bereits die toten Männer, die man am Morgen abgeholt hatte. Dort sah ich meinen Vater tot liegen und auch meine beiden Brüder, ich selbst sprang halb, halb fiel ich in die Grube, und mich auf mein Gesicht werfend zog ich mir mein Tuch über den Kopf, um nicht zu sehen, was kommt, doch da begann es schon Schüsse zu regnen, ich selbst bekam acht Schusswunden, in den Arm, ins Bein, in den Bauch und auch in den Magen. Von den mit mir Ermordeten fielen mehrere auf mich drauf, und ihr Körper fing die Kugeln von meinem Körper ab. Ich habe noch gehört, wie mit der zweiten Gruppe die Alten und die Kinder kamen, die wurden ebenso ermordet wie wir, doch schon außerhalb der Grube. Als ich ein paar Stunden später zusammen mit einem vierzehnjährigen Mädchen, das wie durch ein Wunder unverletzt geblieben war, aus der Grube kletterte, sah ich draußen ihre Leichen liegen, wie ich später gehört habe, wurden sie auch nach ein paar Tagen dort begraben, als die Grube zugeschüttet wurde.
Nachdem die Erschießung durchgeführt war, als ich noch in der Grube lag, hörte ich die Gespräche der Gendarmen und Pfeilkreuzler, wie sie sich dazu ermahnten ruhig zu sein, und dass man langsamer schießen müsse, denn auf der Hauptstraße führen jetzt die deutschen Autos. Auch darüber berieten sie sich, dass man eine Handgranate in die Grube werfen müsste, damit die, die vielleicht noch leben, nicht herausklettern können. Als in der Grube das eine Kind, das anscheinend unverletzt geblieben war, in der Sprache der Roma* nach seiner Großmutter rief, sprang der eine Gendarm in die Grube und trat ihm mit groben Beschimpfungen in den Mund, der andere aber erschoss ihn. Da war es bereits finster, sodass ich es wagte, meinen Kopf ein wenig zu heben, und so wurde ich zur Augenzeugin. Die Erschießung haben Gendarmen und Pfeilkreuzler gemeinsam ausgeführt. Ich kenne niemanden von ihnen, ich kann nur einen Pfeilkreuzler erkennen, Andor Farkas aus Várpalota.

Weitere Angaben kann ich nicht machen.
Das Protokoll wurde nach seiner Verlesung und Akzeptanz unterschrieben.

Dr. László Ervin
örtlicher Leiter der Volksstaatsanwaltschaft

Dr. Erdélyi Gyuláné
Protokollführerin

+++
Lakatos Angela k.k.v.

Protokoli kotar i mujalni Angela Lakatos (Mici), manušni so ačhili dživdi ko Székesfehérvár, dendo ke Kriseski Kancelarija ando Székesfehérvár.
Székesfehérvár, 21. Septembri 1946

Selikani Kriseski Kancelarija Székesfehérvár, 2388/1946 (21. Septembri 1946)
Selikano Kris Székesfehérvár 227/1946 (3. Oktobro 1946)

Protokoli

Dendo ko 21. Septembri 1946 ande Selikani Kriseski Kancelarija, kotar e manušni so ačhilas dživdi, i Angela Lakatos (Mici) vaš o falo po József Pintér thaj leske amala, došakerde vaš o maribasko džungalipe. Kote si e manuša tele hramosarde:

Akhardi si te phenel i Angela Lakatos (Rromano* anav Mici), dživel kethanes ando kher e manušesa savo kinel thaj bikinel e grasten, o Ferenc Lakatos, phuro 37 berš, bi čhavore, thaj tala e kanunesko džanipe, akava mothovel:

Ko Februari 1945 bukadar žandarmerja avile ande Rromani* mahala ando Székesfehérvár, kote so me bešavas. Naj sas šel manuša, ba šaj sas maškar 30 thaj 40 manuša, avile thaj tradije amen ande vojvodasko kher, pal kodo avile e žandarja ando kodo kher thaj rodindos pe amende, lije amendar sa so sas amen, e love, o sumnakaj… Me semas khamni thaj sostar astarde ma e bijanimaske dukha, phučlem e vojvodas te rodel e žandarmendar te akharen e sastjares vaj jekhe babica vaš o bijanipe. Jekh kotar e žandarja phendas kaj ovelas majlačhes te merav ko čororipe thaj akušlas amen džungale alavenca. Amen semas telal o arakhipe žandarmendar ando vojvodesko kher kana avilas o oficiro Pintér savo avral paš i fejastra kerelas lafi e žandarenca, majbut olenge komandantosa. Vi kodo so i fejastra sas putardi, našti ašundem so phenen. Numa, kaj amen angleder dikhlam kaj von hanavenas limorja, amen haćardam kaj varesavo baro bilačalipe ka arakhel amen. O vojvoda astardas te rugil e oficires te na murdarel amen, no te ingarel amen ko bućako Lager, vi te lel sama pe daja, čhavore thaj xurdore. O Pintér phendas palpale: »Bukadar tumendar trubun numa te meren, so vi ka ovelpe tumenca, tumen khandivale Ciganura.« Sar e Rusura astarde te čhuden e granate, o Pintér thaj e žandarja našle thaj phende amenge ma te džas khanikaj. E žandarja džanenas so ka ovelpe, jekhe šužore čhajake vakarde: »Savi doš si kaj voj tumenge ka merel.« Šajipe sas te našas, numa von ni mukenas amen te našas pe Rusorengi rig, thaj po agor, naj sas godjaver andar o kher te iklas avri.
Teharinako, ko aver dives von na irandepe palpale te len amen, thaj amen gindisardam kaj khanči džungalo ni ka ovelpe amenca. Numa pala trin divesa e žandarja irandepe kethanes e oficiresa Pintér thaj duje kamionenca. Čhute amen ke kamionura thaj ingarde amen andi Várpalota. O Pintér avilas amenca dži ke Várpalota. Pala kodo me na džanav so vov kerdas vaj kote sas.
Andi Várpalota amen samas – istarav me godjate paš e 118 manuša ando kher kotar o Čhurikano Trusul, maškar e dživinde thaj phangle manuša, kaj arakhenas amen te našti našas. Vi jekhvar rodije so isi amen thaj so ingarasa amenca thaj so ačhilas amenge andi posoki lije amendar. Na lije numa e love, amendar lije vi o sapuno thaj e suvibaske suvja. Von dikhenas amen but bilačhes, rodasa olendar paj te pijas, amen, amare čhavora, numa von marenas amen thaj e majcikne xanas jiv, thaj pal kodo vi amen. Na denas amenge khanči vaš o xabe. Taharutno dives teharinate e murša save so šaj sas te keren buti ingarde sas kethanes e vojvodasa te hanaven xiva, thaj o vojvoda delas amenge zor vakarindos kaj khanči bilačhes naj te avelpe amenca. Paš o 4 časo palamezmeri, kana o kham pelas tele, e terne dajen thaj e čhavoren vi e xurdoren ulavde amendar e phuredere džuvljendar thaj ingarde amen – vakerindos kaj ka ingaren amen palpale ando Fehérvár. Numa, kana amen reslem dži ke akacijengo veš paš e komunaki granica, phende amenge te das ando veš. Amen džanasa so adžikerel amen thaj – astardam amen vastendar thaj lijam te rovas. E žandarja tradenas amen brutalno, sar dživinen thaj amen savore semas paralizirime daratar, von marenas amen, vi man, vi kodo so semas khamni. Jekh aver phari džuvli našti sas te phirel dureder thaj jekh e žandarmendar astardas te marel ola. Aver jekh dijas la puška peske automatikane pištolesa ando porr. Mudardas lake čhavores so sas ande lako porr. Von ingarenas amen paš e bari xiv. Me našti sas te ikerav man pe punre thaj pelem palpale andi xiv. Teharutno dives e manuša arakhle man andi xiv maškar e mule manuša. Dikhlem mure dades kethanes mure duje phralenca sar pašljonas mule andi xiv. Teljardem muro muj tele, čhutem muro dikhlo trujal me jakha te na dikhav sar mudarenas. Nekobor gloncura khuvde vi man, ande čanga, ande pundre, ando porr… Nekobor mudarde manuša pele upral mande thaj na mukle e gloncura te resen dži mande. Vi dureder šaj sas te šunav sar avelas i dujto grupa phuredere rromnjenca thaj čhavenca thaj vi von sas mudarde thaj dije puške paš e bari xiv. Nekobor časura pala kodo kethanes jekhe dešuštar beršenge čhajorasa, savi so ačhilas dživdi, iklistem andar e xiv upre. Dikhlem e mulen tele ande xiv, thaj sar so vakarde mange nekobor divesa pala kodo, e mulen parunde kana i xiv sas pherdi dži upre e mulenca.
Kana o mudaripe gata sas, me vi dureder pašljovavas ande xiv. Šaj sas te šunav i vorba so džalas maškar e žandarmura thaj e manuša kotar o Čhurikano Trusul. Vakarenas jekh avereske kaj či trubun te cipin but thaj ma te vazden bari vika kana mudaren e manušen, kaj e Nemconge vordona tradenas perdal o baro drom but pašes. Von phenenas kaj trubun te čhuden vi granate ande xiv te aven maj sigurno, te ačhilas varko dživdo naj te uštel thaj te iklel xivatar avri. Pala kodo, jekh čhavoro, pe rromani čhib delas muj pe deja. Jekh žandarmo xutlas andi xiv, akušlas thaj dijas e čhavores palma po muj. Jekh aver žandarmo avilas thaj dijas e čhavores puške. Sas raći thaj me cera vazdijem muro vast thaj sa kodo dikhlem mure jakhenca. E žandarja thaj e manuša kotar o Čhurikano Trusul kerde kethanes o mudaripe. Na džanav khanikas olendar, šaj sas te pindžarav numa e manušes kotar o Čhurikano Trusul, o Andor Farkas katar e Várpalota.
Našti te mothovav majbut detalura.
O protokoli sas skrinisardo pala i akceptacija thaj ginavipe.

Dr. László Ervin
Lokalutno šerutno ande Kriseski Kancelarija

Dr. Erdélyi Gyuláné
Kerdas o protokolo

+++
Lakatos Angela k.k.v.

Statement by Angela Lakatos (Mici), survivor from Székesfehérvár, to the People’s Prosecution Office Székesfehérvár.
Székesfehérvár, 21 September 1946

People’s Prosecution Office Székesfehérvár, 2388/1946 (21 September 1946)
People’s Court Székesfehérvár 227/1946 (3 October 1946)

Record of statement

Given on 21 September 1946 at the People’s Prosecution Office, the witness questioning of Angela Lakatos (Mici) in the case of József Pintér and comrades, accused of a war crime. In the presence of the undersigned:

Appearing as summoned is Angela Lakatos (Romni* named Mici), lives in a shared household with the horse trader Ferenc Lakatos, 37 years old, childless, and who recounts the following after receiving the legal warning:

In February 1945 a large number of gendarmes turned up at the Romani* settlement in Székesfehérvár, where I was living, it wasn’t a hundred, but it could have been 30 to 40 men, they herded us into the voivode’s house, the gendarmes followed, searched us and took our money and valuables. I was heavily pregnant and because of the cramps I asked the voivode if he couldn’t ask the gendarmes to fetch a doctor or midwife. One of the gendarmes answered that it’d be better if I just died in misery and swore at us abusively. We were then placed under the guard of the gendarmes in the voivode’s house when lieutenant Pintér appeared, he was standing outside at a window and talking quietly with the gendarmes, particularly with the commander. Although the window was open, I couldn’t hear what they were saying. But because we’d already seen that they were digging graves in the cemetery, we knew that they were going to do something awful to us, and the voivode pleaded with the lieutenant not to kill us but to take us instead to some labour camp, and could he please consider the mothers and the children and babies. Pintér answered: ‘You lot should just die, you’re going to be shot anyway, stinking Gypsies.’ As the Russian shells began to rain down, Pintér and the gendarmes left us on our own, although the gendarmes warned us not to dare go anywhere. The gendarmes obviously knew what was going to happen to us, because they then said to the young pretty girls: ‘Such a shame that you have to die.’ If only we could’ve fled, but they wouldn’t have let us head in the direction of the Russians, and it wouldn’t have been smart in any case to leave the house because of the heavy fighting.
The next day they didn’t come back, and we were hoping that maybe nothing’ll happen to us after all, but then around three days later the gendarmes returned along with Lieutenant Pintér and two trucks, they loaded us on board and took us to Várpalota. Pintér travelled with us until Várpalota, after that I don’t know what he was doing or where he was.
In Várpalota we were all – I remember, there were about 118 of us – in the house of the Arrow Cross, herded into the barn and put under guard, with firearms and searchlights so that we couldn’t flee. We were searched again, and any remaining valuables we had were taken but also anything we had in our possession as well, even soap, sewing needles and thread. They treated us cruelly and roughly, and when we pleaded for some water, at least for our children, they abused and beat us, the little ones then ate snowmelt, and so did we. We weren’t given anything to eat. Early in the morning the men able to work were taken away, together with the voivode, it was said to dig trenches, and the voivode encouraged us not to fear anything, nothing will happen to us. At around 4 in the afternoon, the sun was already setting, the younger women with babies and children they still had to carry, were separated from the older women and children, and they led us away – I was included amongst the younger women and was therefore with them – and said that we were to be taken back to Fehérvár. But then, as we reached a small acacia grove at the municipal boundary, they forced us to turn into the forest, we knew the fate awaiting us, and – falling into each other’s arm – we cried. The gendarmes drove us on brutally, like cattle, naturally many of us refused to or even couldn’t move, paralysed with fear, and they were belted with the butts of their guns, me too, no thought given to my pregnant state. Another woman heavily pregnant couldn’t walk any further, and one of the gendarmes began to beat her, but the other just opened fire, he literally shot the child out of her stomach with a submachine gun. They herded us to the pit, where we had to stand still, but I couldn’t hold myself back, I ran to the pit, where the men they’d picked up in the morning were lying, all dead. I saw my father lying there dead, and my two brothers, I half-jumped, half-fell into the pit, and throwing myself face down I pulled my scarf over my head so as not to see what would happen, but it rained gunfire, I got eight gunshot wounds, on my arm and leg, in my middle and in my stomach. Several of those being murdered with me fell on top of me and their bodies blocked the bullets from hitting me. I was still able to hear how the second group with the older women and the children arrived, they were murdered just like us, but next to the pit. A few hours later, together with a fourteen-year-old girl, who was miraculously unscathed, I clambered out of the pit, I saw their corpses lying around, and as I was told later, they were buried there a few days later, when the pit was filled in.
After the execution was over, while I was still lying in the pit, I could hear the conversations of the gendarmes and Arrow Cross men, how they were warning each other to be quiet, and that they had to shoot more slowly, because the German cars were now driving down the main road. They also discussed if they needed to throw a hand grenade in the pit, to make sure anyone perhaps still alive wouldn’t climb out. Then a child in the pit, who was apparently unharmed, called for its grandmother in Romani, one gendarme leapt into the pit and swearing abusively smacked it in the mouth, but another simply shot the child. It was already dark, so I dared raise my head a bit, and I saw this with my own eyes. Gendarmes and Arrow Cross men carried out the execution together. I don’t know any of them, I could only identify one Arrow Cross man, Andor Farkas from Várpalota.

I can give no further details.
The record was signed after its reading and accepted.

Dr. László Ervin
Local head of the People’s Prosecution Office

Dr. Erdélyi Gyuláné
Recorder

+++
Lakatos Angela k.k.v.

Kreditora

Rights held by: Angela Lakatos | Provided by: Historical Archives of the Hungarian State Security (Budapest/Hungary) | Archived under: Inventory 3.1.9 V - 128404-a / S. 144-144/3

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Angela Lakatos
4.3 min
voi_00101
Lesung des Selbstzeugnisses von Angela Lakatos | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00101
DE

Konteksto

E Rromengo mudaripe ando Fehérvár

I Angela Lakatos sas jekh kotar e na but manuša save ačhile dživde pala o masakro paša o paj Grábler andi Várpalota, Ungrijako raćorigutno foro, so kerdilaspe maškar o 2. thaj 9. Februari 1945, thaj so ka ačhol sar jekh katar e majbilačhe agorikane džungalipa kerde ando Ungro. Katar e 120 Rroma mudarde pe kodo masakro, majbut kotar 80 sas andar o Fehérvár. Sa e murša, romnja thaj čhavre andar o foro sas mudarde. Numa štar romnja ačhile dživde. I Angela Lakatos sas jekh kolendar so trubunas te oven murdarde thaj praxome andi xiv. Numa, voj šaj sas te phenel e detalura sar kerdilaspe kodo masakro, kotar olengo phanglipe sa dži ko momento kana mudarde len dindos olen puške. Voj ačhilas dživdi vi kodo so sas nekobor droma phuknjali thaj na numa so xasardas sa peski familija, voj xasardas vi pire nabijande čhavores.
Ando lako vakeribe i Angela Lakatos phendas sar i akcija sas kerdi kotar e žandarja thaj kotar e manuša andar o Čhurikano Trusul telal i komanda e oficiroski József Pintér savo planirisardas thaj koordirindas sa kodo. Po Pintér sas kerdo krisaripe vaš o maripasko kriminalo thaj mudardo sas ko 18. Septembro 1948. O Pintér si numa jekh so iklistas angla o Kris kotar e but manuša so mudarde e Rromen.

Resursi: József Harmat: Roma holokauszt a Grábler tónál. Székesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése Várpalotán 1945-ben. [Roma-Holocaust beim Grabler-Teich. Der Massenmord an den Roma* von Székesfehérvár und Várpalota in Várpalota 1945], Várpalota – Veszprém 2015, S. 149–151

Gerhard Baumgartner (2017)

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Angela Lakatos
4.3 min
voi_00101
Lesung des Selbstzeugnisses von Angela Lakatos | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00101
DE

Detalura

übersetzer Titel
»Mudardas lake fošna andar lako porr avri, e automatikane pištolesa«
übersetzer Titel
»He shot the child out of her stomach with a submachine gun«
übersetzer Titel
‘He shot the child out of her stomach with a submachine gun’
Produkcija
Sept. 21, 1946
Kreditora
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Materijalo
Technika
Objektesko numero
voi_00041

Arxivako kotor

Pangle manuša vi kondicije

subjektora/kotora kriminalcora maripastar, proceso, periodo 1933 - 1945