Arxiva

Rodipe

The Canal

Zoran Sudar | The Canal | Fiction | Kroatien | 2010 | fil_00363

Rights held by: Zoran Sudar — Boris T. Matić | Licensed by: Propeler Film | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Propeler Film (Zagreb/Croatia)

Kreditora

Rights held by: Zoran Sudar — Boris T. Matić | Licensed by: Propeler Film | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Propeler Film (Zagreb/Croatia)

Reprodukcijali lista

The Canal
152 min
fil_00363
Zoran Sudar | The Canal | Fiction | Kroatien | 2010 | fil_00363
Rights held by: Zoran Sudar — Boris T. Matić | Licensed by: Propeler Film | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Propeler Film (Zagreb/Croatia)

Sinopsiso

O filmo crdela scenaja sar ujrala makhi, numa e dikhutne našti te dikhen, soske i kamera pirela kidijal so mujil kaj voj si i makhi. I kamera credela upraldan kotar e mahalakeri rig, snimindoj/astarindoj kotora e kameraja pe kereskere učharina , e avlina thaj e feastre/džamija, pala kodo ko agor i “makhi” ačhovela pe Vejsileskero piko. Vov si Romano čhavoro khon traisarel varekate paše dži ko Zagreb. Jekh dive vov uštela anglal o izmiri thaj uravela pesko majlačhe uravipa. Šunindoj thaj džaindoj pala o vakheripe kotar jekh filmesko profesionalco khon prepindžarela oleskero talento pe kheribe pikture/makhibe/crtibe o Vejsil lela decizija te džal te hramonel pes ki škola.

Sar so phirela o drumo paše o kanalo so legarela les ki škola, kidijal ole isi but phariba so musaj te nakavel te šaj te resljarel pesko ciljo. Vi adava so vov ka nakvel o phariba ka del sa pestar naj te resel pe vrama ki škola ka resel but/kasno/pala i vrama. Thaj adava so o filmo naj kherdo katar e Romano autoro, vov detalno sikavela o crdipe so nakavela jekh Romano karaktero thaj lela andre interesantno vizuelno solucije te anel pašeder te sikavel e zakonesko dekreto.
I kamera bare samaja džala pala e Vjesil, kodoleske, i storija sar avgo vorba si prezentirimi kotar oleskeri personalno perspektiva. Na sikavena pes e pharutne kondicije kolencar o Vjesil musaj te marel pes. Amari atencija/sama pohari pharuvela pes oleste, ko oleskero muj kova so sikavela bilošalipe/nasiguripe te šaj te resljarel pesko ciljo.

Ko agor o filmo pharuvel pes: ki paluni scena, o Vejsil thaj oleskeri artistikani buti sikavde si pe TV, pe than paše o kanalo. O žurnalisto kotar i televizija prezentirinela ole sar 12-beršengo Picasso.
O dikutneske ačhovela te phučel pes si li e Vejsileskero sikavipe panglo oleskere pašeder avutnipaja, vaj pale si akanana kodo ko akanutno momento kotar so i sasti paramisi džala dureder.
O Kanal sine distribuirimo sar kotar katar e Zagrebeske Storije, bazirime pe skripte vaš e skurto khelutne filmora hramosarde pe tematora vaš e Zagrebeske komunitete.

O Zoran Sudar si Krojacijekero režisero khon kerel promotivno video materijalora thaj TV filmora. Oleskero glavno khelutno filmo, Palutni volja (2001), andas leske prizo/pursak Sumnakani Vudara sar majlačo debi kotar e dikhutne pe Filmsko Festivalo ki Pula. O hramosardo scenario vaš o Kanalo si hramosardo katar i Sanja Kovacevic. Olakero scenario vaš akava skurto filmo sine jekh kotar e majlačhe scenariengi kompeticija ko foro Zagreb.

Eszter Lázár (2017-08-07)

Oficijalno sinopsiso

Young Roma boy Vejsil wakes up, puts on his best clothes and heads for the school to enroll himself. However, a tough road is ahead for him.

Reprodukcijali lista

The Canal
152 min
fil_00363
Zoran Sudar | The Canal | Fiction | Kroatien | 2010 | fil_00363
Rights held by: Zoran Sudar — Boris T. Matić | Licensed by: Propeler Film | Licensed under: Rights of Use | Provided by: Propeler Film (Zagreb/Croatia)

Detalura

original title
Kanal
Them
Produkcija
2010
Kreditora
Produkcijaki kompanija
Themeski produkcija
Completed
Tipo
audiovisual
kategorija
Fiction
Žanro
Čhib
Objektesko numero
fil_00363
Manifestacije
Objektosko numero
fil_00363_m1
Tipo
Internet
Medijakere kotora
Objektosko numero
fil_00363_m1_i1
Čhib
Koloro
Colour
Formato
HD
vramako thavdipe
152 min.
Dimenzije
4.19 MB
Audio
Stereo
Video
1024 x 576 / H.264

Arxivako kotor