Arxiva

Rodipe

»Als wir gegen Mittag zurückkamen, war das Haus schon leer«

Maria Lendvai | »Als wir gegen Mittag zurückkamen, war das Haus schon leer« | korkorutne evidentura | Republika Ungro | Aug. 3, 1946 | voi_00040

Rights held by: Maria Lendvai | Provided by: Historical Archives of the Hungarian State Security (Budapest/Hungary) | Archived under: Inventory 3.1.9 V - 128404-a / S. 129

Lendvai Mária (túélö) tanúvallomása a székesfehérvári cigányok összegyüjtéséröl és Várpalotára szállításárol.
Székesfehérvár, 1946 augusztus 3.

Székesfehérvári Népügyészség, 1946. augusztus 3.
Népbiróság Székesfehérvár 227/1946 (1946 október 3.)

Jegyzökönyv

Készülz a székesfehérvári népügyészségen 1946. évi augusztus hó 3-án háborus büntettel gyanusitott Pintér József elleni ügyben Lendvai Mária tanúkihallgatásáról. Jelen vannak alulírottak:

Idézésre megjelent Lendvai Mária 19 éves hajadon, napszámos, székesfehérvári lakos a törvényes figyelmesztetés után elmondja:

Pintér föispánt látásból ismerem. 1945 februárjában egy század csendör körbefogta a cigánytelepet, és valamennyiünket a vajda házába terelt be. Míg ott öriztek bennünket, kijött Pintér föispán és saját fülemmel hallottam, amint azt kérdezte az egyik csendörtöl: »na még most sem kész a cigányoknak a sírja?« Erre az egyik csendör átment a közeli temetöbe, és avval a jelentéssel jött vissza, hogy még nincs készen. Pintér oda szolt hozzánk: »agyon lesztek löve, ti buta állatok«. Erre a vajda könyörögni kezdett, hogy a kis gyermekeink miatt kegyelmezzen meg nekünk, mire a föispán valami olyasfélét mondott, hogy »fene a hasatokba«, es elment.
Arról nem lehet szó, hogy a föispán a csendört pusztán a mi megíjesztésünkre, tréfából küldte volna át a temetöbe, mert az egész jelenetböl az látszott, hogy komoly dologról van szó.

A csendörök estig öriztek bennünket, de akkor már oroszok nagyon közel voltak, és sürüen szolt a Sztálin-orgona, és szorodtak az aknák, ez lehetett az oka, hogy acsendörök ott hagytak bennünket, de elözöleg megfenyegettek, hogy senki ki ne merjen mozdulni a házbol, mert reggel eljönnek értünk. Én azonban reggel úgy 7 óro felé harmadmagammal bejöttem a városba kenyérért a gyermekeim számára, és valoszinüleg ennek köszönhetem, hogy életben maradtam, mert mire úgy délfelé visszaértünk, akkor már üres volt a ház.

Mi akörnyékbeli lakosság útbaigazitása nyomán gyalog eredtünk utánuk Várpalota felé, ahova két nap múlva megérkezve a falu határában magyar emberektöl kérdeztük, hogy hol vannak a cigányok? Erre azt feleltek, hogy ne menjetek tovább, mert ti is úgy jártok, mert már agyon vannak lödözve. Az esetnek egy szemtanújárol is tudok, a cigány neve Lakatos Mici, egy Lakatos nevü cigányal él együtt Györben, Szent Erzsébet telep /cigánytelep/. Ez az asszony nyolc lövéssel, aminek a nyomai meg is látszanak a testén, éjszaka kimászott a gödörböl, ahol akkor még temetetlenül hevertek a holttestek, és igy megmenekült. Ma is életben van, töle magátol hallottam a történetet, és láttam a testén a lövések nyomait. Különben a györi kórházban volt ápolás alatt.

Fentiekre bármikor is hajlandó vagyok esküt tenni.
Egyebet elöadni nem tudok.
A jegyzökönyv felolvasása után elfogadva aláíratott.

Pótlag megjegyzem még, hogy Fehérvárott 85 vagy 87-en voltunk cigányok, akik közül tudomásom szerint csak mi hárman és a Lakatos Mici maradtunk életben.

Dr. László Ervin
a népügyészség h. vezetöje

Dr. Erdélyi Gyuláné
Jegyzökönyvvezetö

Lendvai Mária

Aussage der Maria Lendvai (Überlebende) über das Einsammeln der Roma* von Székesfehérvár und ihre Überstellung nach Várpalota
Székesfehérvár, 3. August 1946

Volksstaatsanwaltschaft Székesfehérvár, 3. August 1946
Volksgerichtshof Székesfehérvár 227/1946 (3. Oktober 1946)

Protokoll

Entstanden am 3. August 1946 auf der Volksstaatsanwaltschaft Székesfehérvár anlässlich der in der Angelegenheit des eines Kriegsverbrechens angeklagten József Pintér durchgeführten Zeugeneinvernehmung der Maria Lendvai. Anwesend sind die Unterfertigten:

Auf Vorladung erschien Maria Lendvai, 19 Jahre, ledig, Tagelöhnerin, in Székesfehérvár wohnhaft, und erzählt nach der gesetzlichen Ermahnung:

Den Obergespan Pintér kenne ich vom Sehen. Im Februar 1945 umstellte er mit einer Hundertschaft Gendarmen die Roma*-Siedlung und trieb uns alle in das Haus des Woiwoden. Während man uns dort bewachte, kam Obergespan Pintér heraus, und ich hörte es mit meinen eigenen Ohren, wie er einen der Gendarmen fragte: »Na, ist das Grab für die Zigeuner jetzt auch noch nicht fertig?« Daraufhin ging einer der Gendarmen hinüber zum nahen Friedhof und kam mit der Meldung zurück, dass es noch nicht fertig sei. Pintér wandte sich an uns und sagte: »Ihr werdet erschossen, ihr blöden Tiere.« Daraufhin begann der Woiwode zu flehen, dass er uns wegen unserer kleinen Kinder verschonen soll, worauf der Obergespan so etwas Ähnliches sagte, wie: »Hölle im Unterleib!«, und wegging.
Es kann keine Rede davon sein, dass der Obergespan, nur um uns zu erschrecken, ihn also zum Spaß zum Friedhof geschickt hätte, denn aus der gesamten Szene konnte man erkennen, dass es sich um eine ernste Sache handelt.
Die Gendarmen bewachten uns bis zum Abend, doch da waren die Russen schon sehr nahe, und die Stalin-Orgel erklang häufig, und es schüttete Granaten, und das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass uns die Gendarmen dort zurückließen, aber zuvor haben sie uns noch bedroht, dass es ja niemand wagen sollte, das Haus zu verlassen, denn am Morgen kommen sie uns abholen. Ich aber kam am Morgen um 7 Uhr mit zwei anderen Frauen herein in die Stadt, um Brot für die Kinder zu besorgen, und wahrscheinlich kann ich es dem verdanken, dass ich am Leben geblieben bin, denn als wir so gegen Mittag zurückkamen, war das Haus schon leer.
Nach den Wegbeschreibungen der Bevölkerung der Umgebung eilten wir ihnen zu Fuß hinterher in Richtung Várpalota, wohin wir nach zwei Tagen auch gelangten und an der Dorfgrenze ungarische Männer fragten, wo denn die Roma* seien? Daraufhin antworteten sie, geht nicht weiter, denn euch wird es ebenso ergehen, denn sie sind schon erschossen. Ich weiß auch von einer Augenzeugin des Ereignisses, ihr Roma*-Name ist Mici Lakatos, sie lebt mit einem Rom* namens Lakatos zusammen in Györ in der Szent-Erzsebet-Siedlung /Roma*-Siedlung/. Diese Frau ist mit acht Schüssen, deren Spuren man noch heute auf ihrem Körper sieht, in der Nacht aus der Grube geklettert, in der zu der Zeit noch die unbestatteten Leichen lagen, und ist so entkommen. Sie lebt noch heute, ich habe die Geschichte von ihr selbst gehört und ich habe die Spuren auf ihrem Körper gesehen. Außerdem war sie im Spital von Györ zur Behandlung.

Ich bin bereit, Obiges jederzeit zu beschwören.
Weitere Angaben kann ich nicht machen.
Das Protokoll wurde nach seiner Verlesung und Akzeptanz unterschrieben.

Ergänzend merke ich an, dass wir in Fehérvár etwa 85 oder 87 Roma* waren, von denen meines Wissens nur wir drei sowie Lakatos Mici am Leben geblieben sind.

Dr. László Ervin
der örtliche Leiter der Volksstaatsanwaltschaft

Dr. Erdélyi Gyuláné
Protokollführerin

Mária Lendvai

Vakaripe katar e Maria Lendvai (ačhili dživdi) vaš e Rromengo* dromaripe katar o Székesfehérvár thaj olengo transfero ki Várpalota.
Székesfehérvár, 3. Avgusto 1946

Selutni došalipaski Kancelarija Székesfehérvár, 3. Avgusto 1946
Selutno Kris Székesfehérvár 227/1946 (3. Oktobri 1946)

Protokoli

Dendo ko 3. Avgusto 1946 berš ko Selutni došalipaski Kancelarija, i Maria Landvai sas mujalni ko József Pintéresko kejso kon si došalo vaš e kerde dukhaviba ko maribasko vrama. Anglal o tele hramosardo:

Sikavdi thaj akhardi si i Maria Lendvai, 19 beršengi, naprandini, sezonaki bućarni, bešutni ko Székesfehérvár, savi pala o legalno došalipasko informiripe phendas akava:

Dikhibastar pindžarav e oficires Pintér. Ko Februari 1945 berš vov trujalkerdas e Rromane* mahale pire bare grupasa katar e žandarmura thaj čhutas amen ande vojvodesko kher. Kote samas e žandarmendar arakhle, o oficiro Pintér iklilas thaj mure kanenca šundem sar phučlas jekhe žandarmes: »Thaj, kerden li e limorja vaš e Ciganura vaj na?« Jekh e žandarmendar gelas dži ke pašutne limorja thaj irandaspe vakarindos kaj e limorja naj gata. O Pintér irandaspe amende thaj phendas: »Ka mudaras tumen, tumen dile dživinde!« O vojvoda pe kodo momento phendas ma te mudaren amen, kaj isi amen ciknore čhavore, a o oficiro pe kodo phendas varso sar »beng an lengo porr!« thaj gelas.
Naj phučibe kaj o oficiro bičhaldas amen ko limorja numa kodoleske te kerel peski voja thaj te kerel pherasa amenca, kaj sa o themutnipe sas užeste organizirimo thaj phenelas kaj vareso but seriozno kerdolpe.
E žandarja so arakhenas amen dži pe raći, thaj e Rusura sasa but pašes, thaj e Stalineske Jekhina šundonas sa maj pašes, e bombi perenas sar bršind, thaj šaj kodoleske e žandarja ačhavde amen kate, numa angleder adava phende amenge, te gelam katar kodo kher, teharinate ka aven thaj ka kiden amen vi jekhvar. Ko 7 časo teharin me gelem ko foro duje Rromnenca te arakhas manro e čhavorenge, thaj šaj kodoleske vi ačhilem dživdi, sostar kana irandam amen palpale po mezmeri o kher sas čučo.
Džandoj pala e direkcije so denas amenge e manuša ko droma, amen phirasa pali lende dži ko Várpalota, kote so reslem pala duj divesa paša o gav thaj po drom phučlem nesave Ungroske manušen kaj si e Rroma? Von phende amenge ma te phiras dureder, te na resel amen kodo so pecindaspe olenca, von sas mudarde. Olako anav dodžanglem kotar jekh manuš so ačhilas dživdo, olako rromano anav si Mici Lakatos, voj dživelas jekhe Rromesa* anavesa Lakatos ando Györ pe Szent Ersebet mahala /Rromani* mahala/. Kadale manušnja nekobor drom dije puške, šaj te dikhen olake nekobor phuknja. Voj raćasa iklili kotar i xiv, e mule pašljonas ko putardo than thaj kotar našlas. Voj si vi dureder dživdi, me ašundem kodi storija olatar thaj dikhlem kaj sas phuknjardi. Voj sas vi ando hospitalo po tretmano ando Györ.

Me šaj te dav tumen sovli vaš sa kodo, kana go kamen.
Našti te dav tumen majbut detalura.
O vakaripe sas vasthramomo /dije signature/ pala o šajipe thaj ginavipe.

Dureder, dikhlem kaj ando Fehérvár sas 85 vaj 87 Rroma* thaj kobor so me džanav, numa amen trin džene thaj i Lakatos Mici ačilam dživde.

Dr László Ervin
Lokalutno šerutno ke Selutni advokateski kancelarija

Dr Erdélyi Gyuláné
O protokoleski šorutni

Lendvai Mária

Statement by Maria Lendvai (survivor) on the rounding up of the Roma* of Székesfehérvár and their transfer to Várpalota.
Székesfehérvár, 3 August 1946

People’s Prosecution Office Székesfehérvár, 3 August 1946
People’s Court Székesfehérvár 227/1946 (3 October 1946)

Record of statement

Given on 3 August 1946 at the People’s Prosecution Office, the witness questioning of Maria Landvai in the case of József Pintér, accused of a war crime. In the presence of the undersigned:

Appearing as summoned is Maria Lendvai, 19 years old, single, casual labourer, resident of Székesfehérvár, who recounts the following after receiving the legal warning:

I know Lieutenant Pintér by sight. In February 1945 he encircled the Roma* settlement with a large group of gendarmes and forced us all inside the house of the voivode. While we were under guard there, Lieutenant Pintér came out, and with my own ears I heard him ask one of the gendarmes: ‘So, is the grave for the Gypsies ready yet?’ One of the gendarmes headed off to the cemetery nearby and then returned with the message that it wasn’t ready. Pintér turned to us and said: ‘You’re going to be shot, you dumb animals.’ The voivode then began to plead that he should spare us because of the small children, to which the lieutenant said something like ‘Hell in the womb!’ and walked away.
There can be no question that the lieutenant only sent us to the cemetery to scare us, for his own amusement, because the whole scene was clearly organised so that something serious was going on.
The gendarmes guarded us until the evening, but the Russians were already very close, and the Stalin organs were howling louder and louder, and the shells were raining down, and that was probably the reason why the gendarmes left us there, but not before they threatened us that no one dare leave the house because they’ll be back to pick us up in the morning. At around 7 in the morning I went to the town with two other women to get some bread for the children, and that’s probably why I’m still alive, because when we returned at around midday the house was empty.
Following directions given by the people along the way, we followed them on foot towards Várpalota, which we reached two days later and at the outskirts of the village asked some Hungarian men where were the Roma*? They said we shouldn’t go any further, otherwise the same thing will happen to you, they’ve all been shot dead. I know from an eyewitness, her Romani* name is Mici Lakatos, she lives with a Roma* called Lakatos in Györ in the Szent Ersebet settlement /Roma* settlement/. This woman has seven shot wounds, you can still see the marks on her body today, she clambered out of the pit during the night, the corpses were still lying about in the open, and she escaped. She’s still alive today, I heard the story from her and I saw the marks on her body. She was also at the hospital in Györ for treatment.

I am prepared to take an oath on the above at any time.
I can give no further details.
The record was signed after its reading and accepted.

In addition, I note that we were 85 or 87 Roma* in Fehérvár, of whom, as far as I know, only we three and Lakatos Mici are still alive.

Dr László Ervin
Local head of the People’s Prosecution Office

Dr Erdélyi Gyuláné
Recorder

Lendvai Mária

Kreditora

Rights held by: Maria Lendvai | Provided by: Historical Archives of the Hungarian State Security (Budapest/Hungary) | Archived under: Inventory 3.1.9 V - 128404-a / S. 129

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Maria Lendvai
2.46 min
voi_00100
Lesung des Selbstzeugnisses von Maria Lendvai | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00100
DE

Konteksto

Masakro paša o paj Grábler ando Várpalota

O masakro paša o paj Grábler ko Ungrosko raćorigutno industrijako foro Várpalota maškar o 2. thaj 9. Februari 1945 berš, sas jekh katar e majbare džungalimata kerde ando Ungro pe agorutni maribaski faza, kote so mudardile trujal 120 Rroma. Paša e maribasko agor ko trujalipe e thanengo Székesfehérvár thaj Várpalota sas e majbare maripa locirime paš e hainga vaš petrolo thaj rafinerija savi sas dži pe kodi vrama, vi dureder telal i kontrola kotar o miškipe, akhardino Fašistikani hungarijaki Čhurik, thaj kodolesa vi tala e Nemcongi Armija ande Centralutni Evropa.
O masakro ando Várpalota direktno inicirimo kotar o politikano legaripe, kodolestar si vi tipikano vaš o kriminalo pe agorutni faza. O oficiro József Pintér so lepardo sas ande vorba kotar kadala so ačhile dživde, sas varsavo centralno provincijako šerutno ande regionalni administracijake institucije katar o Fašistikano režimo thaj khonik na kerdas oleske presija vaj dijas oles komada kotar e Germanijake okupacijake institucije, save so okupirinde o Ungro ko 1944.
O József Pintér pala o maripe sas krisardo vaš e maripaske kriminalura thaj pala o krisaripe sas mudardo ko 18. Septembro 1948. Krisardo sas vaš olesko keripe ko masakro ando Várpalota kote so sas le majbari rola thaj kodoleske sas vi o krisaripe gasavo. Memorijalno than sas vazdimo kotar i provincijaki administracija ande Veszprém Regiono ko 2014 so del amen godi pe jadžura kotar kodo masovno murdaripe.

Resursi: József Harmat: Roma holokauszt a Grábler tónál. Székesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése Várpalotán 1945-ben. [Roma-Holocaust beim Grabler-Teich. Der Massenmord an den Roma* von Székesfehérvár und Várpalota in Várpalota 1945], Várpalota – Veszprém 2015, S. 149–151

Gerhard Baumgartner (2017)

Reprodukcijali lista

Lesung des Selbstzeugnisses von Maria Lendvai
2.46 min
voi_00100
Lesung des Selbstzeugnisses von Maria Lendvai | Spoken word | Germania | 2018 | voi_00100
DE

Detalura

übersetzer Titel
»Kana po mezmeri irisaljam palpale, o kher sas čučo«
übersetzer Titel
»When we returned at around midday the house was empty«
übersetzer Titel
‘When we returned at around midday the house was empty’
Produkcija
Aug. 3, 1946
Kreditora
Kreditora pala e produkcija
Objektongi kategorija
Materijalo
Technika
Objektesko numero
voi_00040

Arxivako kotor

Pangle manuša vi kondicije

subjektora/kotora džene ande Arrow Cross Party, memorijalo, proceso, periodo 1933 - 1945