Vakeriben - "paramisi, mothovipe,vorbisaripe, dijalekto"

Ko buteder tradicionalno Slovakijakere Romane komunitete, o "vakeriben" (m.) sine jekh kotar e majlače pendžarde praktike. Si verver forme thaj funkcije, savi so sako jekh olendar lijas pesko anav. Varesave tipora kotar e vakeriben šaj te oven dikhle sar dopaš-formalizirime vaj na-formalizirime epikane žanrora ki Romani skrinisardi kultura.

Resursi vi dureder drabaripe:
ROMBASE © by Milena Hübschmannová 2002