E Lovara lena i Romani vorba zbot (ki translacija: "grastengo kino-bikinipe") te del pes deskripcija pala e džene kotar o Romano minoriteto kola so orginalno avena kotar e Ungro thaj i Slovakija, lende si kotar e socijalno grupa savi biknela-kinela grasten. Ko 19-to šelberšipe pala o "Ungrikano bajrovipe" ko 1956 berš, e Lovarenge familije kerde migracija ki Centralno vi Stungo Evropa.