bijav (m., Ind.): bijaveski ceremonija; ko nesave Romane dijalektora o termino doperel pes mothovela e selebracije vaš e suneto.(Makedonijakere Arlije, Sepecides) vaj savi te si selebracija e muzikaja(sar vi ko nesave Vlach varijacije).

Resursi:
ROMLEX