Khane e Roma lena o termino "amare Roma", von referirinen odolencar keren peski identifikacija, pe kodola kotar so avena, kodola so gindin kaj si familija. E verver digre kotar e socijalno grupiribe šaj te definirinel identiteteske granice. Varekana o termino amare Roma gindinela pes vaš e komunitetake relacije vaj familija.

Resursi vi dureder drabaripa
ROMBASE © by Milena Hübschmannová 2002