E Fotografijakere Politike

Rodipe

04 Misal Ikonografikone tasfirenqi

Nanaj nisavi eksplikacia paśe Burt Glinnesqe tasfira save sikaven i parada so kerde and-o berś 1951-to kaj te uʒaren patǐvaça e generalos Douglas MacArthur and-o New York. Nane pharen kaj te siklǒs online so ondilo anda jekh katar-o baredera ćivitenqe parade e vaxtesqe, kerdine te den patǐv jekhe themutne murśesqe savo avel sas palpalem katar-o maripen. E tasfirenqi seleksia si dikhlǒver and-o kujbo/web jekhe but śunde agenciaqo savi mothovel len online e dokumentarone portretençar anda o patriatiko ogǐ e vaxtesqo. Palem, isi jekh tasfir savo phagel avri i seriaqe granice. Kon si akala manuśa? Sosqe sine odothe thaj so kamen sas te aresen? O pućhimata śaj te na vazdinǒn pal akava partikularo kram/rend, ama jekh ćhumuni perel foran and-i godǐ: kaj isi o murśa?