O Matthew Gelbart hino docentos perdal o bašaviben pre fordhamsko univerzita. Chudľas bakalarsko titulis pre harvardsko univerzita, hin les mek doktoransko titulis andro oboris muzikologija andal e kalifornsko univerzita andro Berkeley. Leskere thana perdal o vizkumos zalen klasicko the romanticko časos 18. the 19. šelberš, skocko manušeskero bašaviben the bricko klasicko rockos the punkos.