Le Balogeskeri karijera pes chudľas andro berš 1980, kana šegetinelas la grupake Kaľi Jag te dochudel andro maškarthemutno renome sar giľošis, mandoľinistas the gitaristas. Perdal but berša has e Kaľi Jag o suboris igen prindžarutno the kamlo, hoj leskere cedečka pes bikenavenas ži andre zapadno Amerika. Perdal o džene pal calo luma oda has agoripen romano-vlachiko bašaviben. Le ungrika vlachika Roma hin jekh jekhfeder štilos maškar o romengero bašaviben. O šundo šunel baro the prominentno bašaviben le mujeha sar te bi pre bubna (avka istes sar bol abo vokalna perkusiji, slabiki so keren andre južno Asija) the aver veci so leperen rodovo them andre Indija, sar so hin o bubňi kerde khorendar. E melodija the harmonija hine andal o evropska tradiciji, so has dijader kerde makarsave butederdženenca the romane grupenca. Sar sthovkeľaris iľas o Balog čirlatuno melodicko the ritmicko kovlejileskeriben peskera teluňa grupatar the buterval la kerelas nevi peskere neve tekstenca, avka istes sar ostra teksturalna kerďipnenca.

E Kaľi Jag diňas avri ochto bare alba the andro berš 2002 zathoďas suboris Ethniks. Bašavelas pal calo Evropa andre Japonciko, Indija, južno Koreja, Amerika the Brazilija. Leskere giľa has andro filmi kerde andro Ungriko the andro aver thema. Andro berš 2005 o Balog zathoďas o suboris EtnoRom. Andro isto berš o Balog kerelas buťi sar sthovkeľaris the lavutaris pre scenicko dikhľariben, so sikhavel romano dživipen.