Archive

Search

Pieśni Papuszy = Papušakre gila

Krwawe łzy co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku

Bronisława Wajs | Krwawe łzy co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku | poem | lit_00144

Rights held by: Bronisława Wajs – Papusza (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Credits

Rights held by: Bronisława Wajs – Papusza (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Contextualisation

Bronisława ‘Papusza’ Wajs: ‘Krwawe łzy co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 43 i 44 roku’ [Tears of blood. What we had to suffer from the Germans in Volhynia in the years 43 and 44]:

Jerzy Ficowski’s translation of the poem into a literary Polish was the basis of the reception and aesthetic appraisal of Papusza’s works.

Source

Wajs, Bronisława [Papusza]. 1956. Pieśni Papuszy. Papušakre gila. Wiersze w języku cygańskim. Przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski. Warsaw, Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich, pp. 65–75

Details

Authors
Bibliographic level
Articles
Type
Language
Object Number
lit_00144

Archive Section