Archive

Search

Pieśni Papuszy = Papušakre gila

Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona

Bronisława Wajs | Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona | Articles | lit_00143

Rights held by: Bronisława Wajs – Papusza (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Credits

Rights held by: Bronisława Wajs – Papusza (text) — Jerzy Ficowsky (translation) | Licensed by: Ewa Wajs (text) — Anna Ficowksa-Teodorowicz (translation) | Licensed under: CC-BY-NC-ND 4.0 International | Provided by: Ewa Wajs – Private Archive | Published by: Ossolineum – Publishing House (Wroclaw/Poland)

Contextualisation

Ficowski’s literary translation of the poem into Polish as a basis for the public reception of Papusza’s work.

Source

Wajs, Bronisława [Papusza]. 1956. Pieśni Papuszy. Papušakre gila. Wiersze w języku cygańskim. Przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Ficowski. Warsaw, Wrocław: Wydawnictwo im. Ossolińskich, pp. 48–50 [Polish]

Details

Authors
Bibliographic level
Articles
Object Number
lit_00143

Archive Section