Archive

Search

»... weiß ich doch schon so lange nichts von meiner Frau und meinen Kindern«

Kašpar Daniel | »... weiß ich doch schon so lange nichts von meiner Frau und meinen Kindern« | self-evidence | Protectorate of Bohemia and Moravia | Aug. 9, 1944 | voi_00049

Rights held by: Kašpar Daniel | Provided by: Moravian State Archive Brno (Brno/Czech Republic) | Archived under: Collection A 19 | The Law Enforcement Authority of the Province of Brno | Box No. 256 | No. 787 | Letter Kašpar Daniel (1944)

[Umschlag vorne]

Slečna
Helena Holomková
Frauen Konz. Láger Ravensbrück
Fürstenberg bei […]elt
No. 35.789 22 a

[in anderer Handschrift]

nicht bei der Arbeit
1944 35789
[Paraphe]

[Umschlag hinten]

Je semnou Taky Franta Daniel ze Star. Města.
Tak tě prosím a hned mě napiš.
Daniel Kašpar
Anhalte Láger in Brünn
Hejdrich strase 63

[Brief]

  1. srpna 1944

Nazdar Helo!
Předně mého dopisu příjmi srdečný pozdrav. Uvědomuji ti že se nacházím Anhalt lager v Brně. Prosím bi tebe a bis mě dala vědět kde je má sestřenice Sláfka z Napajedel. Viřid jí jestli je stebou v lágru když by né. Jestli víš tak ji napiš abi mě napsala ihned Jelikož nevím o mé rodině. Helo Jestli tam Sláfka není Tak mě napiš ty sama a Vzděl mě kdo je tam s tebou od Vel, Ořechova u Brodu. Moje manželka je z Vel. Ořechova a jmenuje se Hedvika Danielová za svobodna Heráková. Namě si snad budeš pamatovat já jsem její muž Kašpar Daniel z Napajedel. Bylo bi moje nejmilejší když takovou dobu o své manželce nevím i o mích děti. Které jsem neviděl 2 roky. Jestli je tam s tebou Sláfka tak ji tento dopis dej přečíst a ona ať mi vše napíše o mé rodině. Jelikož Sláfka moji rodinu zná dobře. Helo snad si uvědomíš, kdo ti to píše. Byli jsme spolu v táboře v Hodoníně u Kunštátu. Vzděl mě taky o Lojzovy a Vlasty z Kněžpola. Jestli je tam Sláfka tak jí nechávám srdečně Zdravím i Tondu. Jsem v Brně v Robotárně. Helo nevěděl bi to o tobě nic ale ukázal mě tvoji adresu Josef Krkoška však on ti píše a ty mu taki.

[Umschlag vorne]

Frau
Helena Holomková
Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück
Fürstenberg [an der Havel]
No. 35.789 22 a

[in anderer Handschrift]

nicht bei der Arbeit
1944 35789
[Paraphe]

[Umschlag hinten]

Bei uns ist auch Franta Daniel aus Staré Město [vermutlich das Dorf Altstadt bei Ungarisch Hradisch].
Also grüße ich dich und schreib mir gleich [zurück].
Daniel Kašpar
Anhaltelager in Brünn
[Heydrichstraße] 63

[Brief]

  1. August 1944

Servus, Hela [Helena]!
Zu Beginn meines Briefs möchte ich dich herzlich grüßen und wissen lassen, dass ich mich im Anhaltelager in Brno befinde. Lass mich bitte wissen, wo meine Kusine Sláfka aus Napajedla ist. Richte ihr Grüße aus, wenn sie mit dir im Lager ist. Wenn nicht, und falls du weißt, wo sie ist, dann schreib ihr, dass sie mir gleich schreiben soll, denn ich weiß nichts von meiner Familie. Hela, wenn Sláfka dort nicht ist, dann schreib mir selbst, wer dort bei dir aus Velký Ořechov bei Brod [vermutlich Uherský Brod] ist. Meine Frau ist aus Vel. Ořechov und heißt Hedvika Danielová, geborene Heráková. Du wirst dich an mich erinnern, ich bin ihr Mann Kašpar Daniel aus Napajedly. Das wäre für mich die größte Freude, weiß ich doch schon so lange nichts von meiner Frau und meinen Kindern, die ich seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Wenn Sláfka da bei dir ist, dann lies ihr den Brief vor, und sie möchte mir alles über meine Familie schreiben. Denn Sláfka kennt meine Familie gut. Hela, du möchtest wohl wissen, wer dir schreibt. Wir waren zusammen im Lager in Hodonín u Kunštátu. Unterrichte mich auch über Lojza und Vlasta aus Kněžpole. Wenn Sláfka da ist, dann lasse ich sie herzlich [grüßen]. Ich grüße auch Tonda. Ich bin in Brno in der Robotárna. Hela, ich wusste nichts von dir, aber deine Adresse hat mir Josef Krkoška gezeigt. Der schreibt dir doch und du ihm auch.

[Envelope front]

Ms
Helena Holomková
Women’s Concentration Camp Ravensbrück
Fürstenberg [an der Havel]
No. 35.789 22 a

[In different handwriting]
Not at work
1944 35789
[Initials]

[Envelope back]
Franta Daniel from Staré Město [presumably the village of Altstadt near Uherské Hradisch] is also here with us.
I send you my best wishes and please write back straightaway.
Daniel Kašpar
Detention camp in Brno
[Heydrichstraße] 63

[Letter]

9 August 1944

Hello Hela [Helena]!
To begin my letter I would like to send you my best wishes and let you know that I’m in the detention camp in Brno. Please let me know where my cousin Sláfka from Napajedly is. Pass on my best wishes if she’s with you in the camp. If not, and if you know where she is, then please write to her and tell her to write to me as soon as possible, because I’ve no idea of what’s happened to my family. Hela, if Sláfka isn’t there, then please write and let me know who is there with you from Velký Ořechov near Brod [presumably Uherský Brod]. My wife is from Vel. Ořechov and her name is Hedvika Danielová, née Heráková. You’ll remember me, I’m her husband, Kašpar Daniel, from Napajedly. This would make me so happy because I’ve heard nothing about my wife and children for such a long time, I haven’t seen them for over 2 years. If Sláfka is with you, then please read this letter to her and could she please write to me what she knows about my family. Sláfka knows my family well. Hela, you’d surely like to know who’s writing this letter to you. We were together in the camp in Hodonín u Kunštátu. Let me know about Lojza and Vlasta from Kněžpole. If Sláfka is there, then please send her my love. I’d also like to send best wishes to Tonda. I’m in Brno in the Robotárna. Hela, I knew nothing about you, but Josef Krkoška has given me your address. He writes to you and you to him.

[Kovertaki angluni rig]

Helena Holomková
Džuvljengo Koncentracijako Lager Ravensbrück
Fürstenberg [an der Havel]
No. 35.789 22 a

[avere skrinibasa:]
Naj ki buti
1944 35789
[Inicijalura]

[Kovertaki paluni rig]

Amende si vie i Franta Daniel andar e Staré Město [šaj si o gav Altstadt ko Ungarijako Hradisch].
Bičhalav tuke but baxt thaj sastipe, hramosar mange sigo [palpale].
Daniel Kašpar
Phanglimasko Lager ko Brno
[Heydrichstraße] 63

[Lil]

  1. Avgust 1944

Te oves sasti vesti Hela [Helena]!
Anglunes ke muro lil kamav ilestar te bičhalav Tuke baxtarina thaj mangav te džanes kaj sem ando phanglimasko Lager ando Brno. Rugiv tut, phen mange kaj si muri kuzina i Sláfka andar e Napajedly. Te si tusa ando Lager bičhal olake but baxt thaj sastipe mandar. Te na, thaj te džanes kaj si, hramosar olake thaj phen lake sigo te hramosarel mange, kaj me či džanav khanči vaš muri familija. Hela, te naj e Sláfka kote, hramosar mange tu, ko si tusa kote andar e Velký Ořechov paša o Brod [šaj o Uherský Brod]. Muri rromni si kotar o Vel. Ořechov thaj bušol Hedvika Danielová, bijami Heráková. Tu ka des tu godi pe ma, me sem lako rrom o Kašpar Daniel kotar o Napajedly. Kodo avelas mange baro lošalipe sostar lungi vrama na šundem khanči vaš muri rromni thaj mure čhavore, te phenav ake 2 berš či dikhlem olen. Te si i Sláfka tute kote, ginav olake kodo lil thaj te mangel te hramosarel mange sa vaš muri familija. Kaj i Sláfka lačhes pidžarel mure familija. Hela, tu manges čačes te džanes ko hramosarel tuke kava lil. Amen samas kethanes ando Lager Hodonín u Kunštátu. Phen mange so džanes vaš e Lojza thaj Vlasta kotar o Kněžpole. Te si i Sláfka tusa kote, bičhal olake but baxt thaj sastipe. Bičhalav baxtarina vi e Tondeske. Me sem ando Brno andi Robotárna. Hela, me na džanglemas khanči vaš tu, numa o Josef Krkoška mothodas mange ti adresa. Vov hramosarel tuke thaj vi tu oleske.

Credits

Rights held by: Kašpar Daniel | Provided by: Moravian State Archive Brno (Brno/Czech Republic) | Archived under: Collection A 19 | The Law Enforcement Authority of the Province of Brno | Box No. 256 | No. 787 | Letter Kašpar Daniel (1944)

Playlist

Lesung des Selbstzeugnisses von Kašpar Daniel
1.47 min
voi_00109
Lesung des Selbstzeugnisses von Kašpar Daniel | Spoken word | Germany | 2018 | voi_00109
EN

Contextualisation

A man’s frantic search for his wife and children

From 2 August 1942, Moravian Roma were interned in the camp at Hodonín u Kunštátu. Among them was Kašpar Daniel, together with his wife and children. On 23 June 1943, Kašpar Daniel succeeded in escaping. But he was later captured and sent to a camp in Brno. In this letter he also calls the camp ‘Robotárna’, which since the end of the nineteenth century had served as a labour facility and was now used under the Interior Ministry of the Protectorate as a ‘correctional labour camp’.

Along with most of the Roma in Hodonín, his wife Hedvika Danielová and children were deported to the Auschwitz-Birkenau concentration and extermination camp on 21 August 1943. Having had no news from them, Kašpar Daniel began the frantic search to find out what had happened to them. From a fellow inmate he heard that Helena Holomková, whom he knew from the Hodonín camp and who had been deported to Auschwitz-Birkenau, too, was meanwhile in the Ravensbrück concentration camp. He wrote to her there on 9 August 1944, desperate to find out something about his family and friends, all of whom came from southeast Moravia, the region that had formerly had the densest Roma population in the Protectorate.

Source: Ctibor Nečas: Jedinečné dokumenty. In: Romano džaniben 1/2005, S. 41–44

Dušan Slačka (2018)

Playlist

Lesung des Selbstzeugnisses von Kašpar Daniel
1.47 min
voi_00109
Lesung des Selbstzeugnisses von Kašpar Daniel | Spoken word | Germany | 2018 | voi_00109
EN

Details

übersetzer Titel
‘I’ve heard nothing about my wife and children for such a long time’
übersetzer Titel
»But lungi vrama me na šundem khanči vaš muri rromni thaj mure čhavore«
Production
Aug. 9, 1944
Credits
Production Credits
Object Category
Material
Technique
Object Number
voi_00049

Archive Section

Associated Terms & People

period 1933 - 1945